4.2.2019 Uutinen

Due diligence voi ratkaista yritysmyynnin toteutumisen

Due diligence -tarkastuksen avulla ostaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan ostettavasta yrityksestä samalla, kun se vapauttaa ostajan selonottovelvollisuudestaan.

– Due diligence -tarkastuksen avulla ostaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan ostettavasta yrityksestä samalla, kun se vapauttaa ostajan selonottovelvollisuudestaan, Tiina Katajamäki kertoo.

Yksi olennaisesti yrityskauppaan kuuluva prosessi on Due diligence, jolla tarkoitetaan myynnin kohteena olevasta yrityksestä tehtävää laajaa selvitystyötä.  Sen tavoitteena on tuoda kaupan molempien osapuolten tietoon yrityskauppaan mahdollisesti liittyviä riskejä ja vastuita.

– DD tehdään yrityskauppaprosessin loppuvaiheilla, kun neuvottelut yrityksen myynnistä ovat jo pitkällä ostajaehdokkaan kanssa, kertoo 3J Partnersin analyytikko Tiina Katajamäki.

Hän on huomannut Due diligencen laaja-alaisuuden ja perusteellisen selvitystyön tulevan yrityksen myyjälle toisinaan yllätyksenä.

– Työkuorma yllättää usein myyjän. Prosessi vaatii paljon työtä sekä huolellisesti laadittua materiaalia. Etenkään pienemmät yritykset eivät välttämättä toimi niin, että kaikki tarvittava tieto löytyisi valmiina strukturoituina raportteina.

Valtava tietomäärä

Due diligence -prosessin valmistuminen kestää yleensä muutaman viikon. Työ alkaa tiedon keräämisellä, jota helpottaa valmistautuminen ja materiaalin organisoiminen jo yrityskauppaprosessin alkuvaiheilla.

– Yrityksen perustietoja, taloudellisia tietoja, tuotteisiin ja palveluihin liittyvää tietoa, henkilökuntaan ja organisaatioon liittyvää tietoa, asiakastietoja, sopimustietoja, verotukseen liittyviä tietoja, Katajamäki luettelee tarvittavia dokumentteja.

Ostajaehdokkaasta ja myytävän yrityksen toimialasta riippuen kerättävä tieto saattaa hieman vaihdella. Tiina Katajamäen mukaan on tyypillistä, että esimerkiksi liikevaihto halutaan tietää tuoteryhmittäin ja asiakkaittain.

– Näin saadaan käsitys, onko joku tuoteryhmä tai asiakas sellainen, josta liiketoiminta on selkeästi riippuvainen.

Omistaja voi keskittyä liiketoimintaan

Due diligencen tarjoamien tietojen pohjalta ostaja tekee omat johtopäätöksensä, jotka saattavat muuttaa kauppahintaa tai neuvotteluehtoja.

– Prosessi on tärkeä myös siksi, että ostaja on velvollinen ottamaan selvää ostokohteesta ja velvoite katsotaan tehdyksi DD:n myötä.

Due diligence -prosessiin voi valmistautua ja se kannattaakin aloittaa hyvissä ajoin.

– Kaikki materiaali kannattaa säilyttää elektronisessa muodossa sekä pitää organisoituna. Mitä paremmassa järjestyksessä ne ovat, sitä helpompi DD on tehdä ja koko myyntiprosessi on sujuvampaa, kun ostajaehdokkaat saavat heti vastauksia kysymyksiinsä.

Koska DD on vaativa ja aikaa vievä prosessi, 3J auttaa mielellään sen hoitamisessa osana normaalia yrityskauppaprosessia helpottaakseen yrittäjän työtaakkaa Näin omistaja itse voi keskittyä tavalliseen liiketoimintaansa.

– Me 3J:llä huolehdimme jo projektin alkuvaiheesta lähtien ja materiaalin keruussa, että aineisto on riittävällä tasolla kauppaa ajatellen. Lisäksi meillä neuvonantajilla on käytössämme virtuaaliset datahuoneet, joiden avulla voimme hallinnoida DD:n materiaaleja ja niiden lukuoikeuksia.

 


3J Partners palvelee asiantuntijana ja neuvonantajana vaativissa yrityskaupoissa. Haluaisitko kuulla lisää aiheesta? 

Ota rohkeasti yhteyttä meihin, niin jutellaan. Luottamuksellisesti.