7.4.2021 Blogit ja vlogit

Onnistunut yrityskauppa varmistetaan johdon arvioinnilla

Onnistunut yrityskauppa edellyttää laadukasta johtoryhmän arviointia. Hyvin johdettu organisaatio on monesti paras tae yrityksen menestymiselle. Ammattimaisen arvioinnin avulla siirtymä on jouheva, ja tiimi on jopa aiempaa toimivampi sekä motivoituneempi.

Hyvä johto on tulevaisuuden tae

Yrityskauppa on ennen kaikkea henkilöstön ostamista. On tärkeää, että johtoryhmä arvioidaan ryhmänä ja yksilöinä. Yleensä yrityskaupassa siirtyy mukana henkilökuntaa, ja erityisesti johtamisesta ja esihenkilötyöstä vastaavilla ihmisillä on iso rooli kaupan onnistumisen kannalta. Arviointiin ja integrointiin on syytä satsata. Avainhenkilöiden arviointeja työkseen tekevä organisaatiopsykologi Juho Toivola kertoo, että organisaatioista tulee helposti johtajiensa näköisiä. Johtoryhmä ei ole aina suunnitelmallisen kehitystyön tulosta, vaan siihen on voitu vain ajautua ajan kanssa.

– Johto on se, mikä tulevaisuuden tekee. Ei ole yhdentekevää minkälaisia ihmisiä on johtavissa asemissa.

Prosessissa mukana olevien ihmisten huomioiminen on yksi onnistuneen yrityskaupan edellytyksistä. Johtaminen ja hyvä viestintä kaupan aikana luovat pohjan luottamukselle. Motivoituneet työntekijät ovat kaikkien etu. On myös ymmärrettävä, että ostaja ja myyjä katsovat tilannetta eri kantilta.

– Ongelmia voi tulla, koska myyjällä ja ostajalla on eri tavoitteet. Myyjän tavoite on aina allekirjoitushetkessä. Pääomasijoittajalla todellinen työ alkaa kaupan jälkeen. Myyjälle voi tulla yllätyksenä, että työ on vasta alussa. Siksi on tärkeää motivoida myyjää, jotta hän jaksaa tehdä töitä vielä kovempaa kaupan jälkeen, kertoo Toivolan kollega organisaatiopsykologi Matti Jaakkola.

Yrityskaupassa pitää miettiä, mitä ostettavalta yritykseltä voidaan odottaa tulevaisuudessa. On tärkeää ymmärtää, millä ansioilla nykypisteeseen on päästy. Yrityskaupan toteutuminen voi jäädä kiinni siitä, että johto arvioidaan kykenemättömäksi saavuttaa niitä tavoitteita, joita ostettavalle yritykselle on asetettu. Henkilöiden arvioinnilla ei ole aiemmin ollut niin isoa painoarvoa kuin esimerkiksi talousluvuilla. Johtohenkilöiden arvioinnin merkitys yrityskaupoissa on kuitenkin koko ajan tärkeämmässä roolissa.

– Jos yrityskaupat epäonnistuvat, siellä on inhimillinen epäonnistuminen taustalla. Silloin ei ole pystytty saavuttamaan asetettuja tavoitteita, sanoo Jaakkola.

“Ei ihminen töitä kaipaa vaan tekemistä”

Rahalla on merkitystä ja sitä tarvitaan. Toivola toteaakin, ettei ihminen töitä kaipaa vaan tekemistä.

Jaakkola sanoo, että pääomasijoittajayrityksissä ymmärretään yhä melko huonosti muiden kuin taloudellisten kannustimien merkitystä. Ei-rahalliset insentiivit vaikuttavat valtavan paljon jokapäiväiseen työskentelyyn.

– Raha riittää vain tiettyyn pisteeseen. Yrityskauppatilanteessa roolit muuttuvat usein, mikä vaikuttaa myös identiteettiin.

Jaakkola avaa kannustimien merkitystä työntekijän sitoutuneisuuteen. Ei-rahalliset kannustimet ovat yksi tärkeimmistä motivaattoreista työssä.

– Tämä pätee myös johtajiin. Johtajat ovat ihmisiä, joilla mielenkiinnon kohteet vaihtelevat ihan samoin töissä kuin vapaa-ajalla. Siksi yrityskauppatilanteessa voi olla tarpeen tarkastella roolituksia ja työnkuvaa uudestaan.

Toivola kertoo, että organisaatiopsykologi on isossa roolissa, kun yrityskauppatilanteessa selvitetään ja rakennetaan ei-rahallisia insentiivejä. Johtajat kokevat usein helpommaksi puhua ulkoiselle toimijalle, joka ei ole niin tiiviisti kiinni ostoprosessissa. Organisaatiopsykologin palvelu on johtajille mahdollisuus pysähtyä työlään prosessin keskellä miettimään, mitä he haluavat. Tätä kautta ei-rahalliset kannustimet selkeytyvät.

Uusi roolitus hyödyntää avainhenkilöiden vahvuuksia

– Ihmiset on tärkein ja arvokkain osa, mitä yrityksessä ostetaan. Ryhmän voima on enemmän kuin yksilöiden taito. Emme yritä lähtökohtaisesti etsiä heikkouksia. Haluamme, että ihmiset näkevät itsessään vahvuuksia, joita he eivät ehkä ole vielä ymmärtäneet. Ohjaamme henkilöä siihen suuntaan, että hän toimii vahvuuksiensa kautta ja niiden puitteissa. Rooleja voidaan jakaa eri lailla, jotta ihmiset pystyvät hyödyntämään resurssejaan, kiteyttää Jaakkola.

Huipputasolla toimiva organisaatio edellyttää oikeita ihmisiä oikeissa rooleissa. Organisaatiopsykologi auttaa tunnistamaan johtoryhmän kehittämisalueet ja vahvuudet, sekä uudelleen roolituksen tarpeen. Näiden avulla saadaan aikaan paras mahdollinen kokoonpano yrityksen johtoon.

Ryhmän kokoonpanoon liittyvät muutokset vaikuttavat aina yksilöihin, koska tiimiin voi vaikuttaa vain ihmisen kautta. Yksittäiset henkilöt ovat avain ryhmän toiminnan kehittymiselle.

Kehitysalueiden tunnistaminen auttaa kehittymään

Parhaaseen lopputulokseen päästään hyvin asetettujen kehittymistavoitteiden kautta. Se vaatii avainhenkilöiden kehitysalueiden tunnistamista.

– Henkilö ei ole kategorisesti huono talousjohtaja, mutta voi olla silti riittämätön yrityskaupan yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin. Kokonaisarvio ei ole lopullinen tuomio henkilöstä, vaan arvio suhteutetaan ostavan yrityksen tavoitteisiin, kiteyttää Toivola.

Ihminen tarvitsee palautetta, jotta pystyy kehittymään. Johtoryhmän henkilön on tyypillisesti helpompi ymmärtää tulevia ratkaisuja, kuten roolituksen muutoksia, jos hänen kanssaan on käyty läpi arviointipalaute. Omien kehitysalueiden tunnistaminen sitouttaa tavoitteisiin.

– Aikuisella on aika vakiintunut persoonallisuus, motivaatiorakenne ja kykyrakenne. Ne määrittävät mihin ihminen pystyy, ja millä tavalla hän tulee toimimaan. Tämän vuoksi hyvin asetetut kehittymistavoitteet ovat niin tärkeitä, kertoo Toivola.

Organisaatiopsykologit tuovat prosessiin realismia, kuten tavoitteiden määrän ja laadun hahmottamista.

– Johtoryhmälle pitää priorisoida kriittisimmät asiat. Pitää olla uskallusta asettaa tarpeeksi vähän tavoitteita, jotta pystytään pääsemään oikeasti tärkeisiin asioihin, päättää Jaakkola.

Tutustu vieraileviin tähtiimme Mattiin ja Juhoon lisää täältä https://www.asselmointi.fi/


27.3.2021 Uutinen

Korona Invest sijoittaa O.V. Lahtisen kasvuun

Korona Invest on tehnyt ensisijoituksen 5.3.2021 konttivuokraukseen ja -myyntiin erikoistuneeseen O.V. Lahtinen Oy:öön (”OVL”) vähemmistöomistusosuudella. OVL:n vahva kasvu perustuu kilpailukykyisiin vuokramahdollisuuksiin Euroopan ja Aasian välisellä raidemarkkinalla. Lisäksi yhtiö on kehittänyt oman IT-järjestelmän, joka tehostaa konttitransaktioiden tekemistä ja konttien seuraamista. Tavoitteena on nousta Euroopan johtavaksi Euraasian markkinan konttivuokraajaksi yhtiön konttilaivuetta sekä henkilöstöresursseja vahvistamalla. Lue lisää…


25.3.2021 Uutinen

Neljän yrityksen yhdistymisen myötä syntyy metalli- ja sähkömekaniikan sopimusvalmistukseen erittäin vahva toimija

Favor AS, Ojala Group, LaserComp Oy ja Celermec Oy yhdistyvät metalli- ja sähkömekaniikan sopimusvalmistajaksi, Leden Group Oy:ksi. Neljän yrityksen osaamisen yhdistävä Leden Group tarjoaa asiakkailleen kaikki osavalmistuksen vaiheet ja tukee asiakkaitaan myös tuotekehityksessä, tuotetiedon hallinnassa ja logistiikassa. Lue lisää…


8.3.2021 Blogit ja vlogit

Vuosi 2020 oli yrityskauppamarkkinassa vaihteleva – Vuosi 2021 näyttää hyvältä

Vaikka koronavirus ravisteli vuonna 2020 myös yrityskauppamarkkinoita, loppujen lopuksi vuoristoratamaisesta vuodesta selvittiin ehjin nahoin. Vuosi 2021 näyttääkin lupaavalta yrityskauppamarkkinoilla. Lue lyhyt katsauksemme viime vuoteen sekä tämän vuoden näkymiin.

Vuosi 2020 jää historiaan pitkälti pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Maaliskuussa globaalisti käsistä riistäytyneen viruksen seurauksena osakemarkkinat romahtivat ja sitä kautta myös yrityskauppamarkkinat jäätyivät. Lue lisää…


20.1.2021 Uutinen

Konnekuljetus laajentaa kierrätysliiketoimintaan ostamalla Kosken Megawatin

Metsäteollisuuden kuljetuksiin erikoistunut Konnekuljetus Oy laajentaa liiketoimintaansa ostamalla Kosken Megawatti Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Konnekuljetuksen palvelu laajenee haketukseen ja murskaukseen sekä erilaisten kiertotalouden materiaalien käsittelyyn. Yhtiö voi jatkossa tarjota asiakkailleen koko palveluketjun haketuksesta tai murskauksesta, lastaukseen, varastointiin ja kuljetukseen. Kauppa mahdollistaa uusien asiakkuuksien avaamisen esimerkiksi jätehuoltoyrityksiin ja muihin kiertotalouden toimijoihin. Lue lisää…


30.11.2020 Uutinen

itelligence laajenee Suomeen ostamalla johtavan HRIS-ohjelmistokonsultointiin erikoistuneen Pasafin Oy:n

3J Partners toimi myyjän taloudellisena neuvonantajana yrityskaupassa, jossa Quiet Invest Oy myi 100 % Pasafin Oy:n osakekannasta itelligencelle. Maailmanlaajuinen SAP konsulttiyritys itelligence | NTT DATA Business Solutions vahvistaa asemaansa Suomessa ostamalla Pasafin Oy:n osakekannan. Tulevien vuosien aikana itelligence pyrkii olemaan ensisijainen täyden palvelun SAP-konsultointiyhtiö Pohjoismaissa. Pasafinin perustaja Anne Hiljanen sekä yhtiön työntekijät jatkavat itelligencen palveluksessa liittyen Nordic HCM-tiimiin. Lue lisää…


3.11.2020 Uutinen

KK-Kylmäpalvelu Oy yhtiöiden myynti Assemblinille

3J Partners toimi myyjien taloudellisena neuvonantajana yrityskaupassa, jossa talotekniikkakonserni Assemblin osti KK-Kylmäpalvelu Oy:n osakekannan.

KK-Kylmäpalvelu Oy on yksi Suomen suurimmista kylmälaitteiden huolto- ja asennuspalveluihin erikoistuneista yrityksistä. Yhtiön palvelut koostuvat esimerkiksi kylmä- ja jäähdytyslaitteiden huolto- ja korjaustöistä sekä kylmä- ja pakastehuoneiden myynnistä ja asennuksesta. KK-Kylmäpalvelu Oy:n suurimpia asiakassegmenttejä ovat kunnat ja kaupungit, ravintolat ja suurtalouskeittiöt, palvelutalot sekä teollisuus ja kaupanalan yritykset. Lue lisää…


10.9.2020 Blogit ja vlogit

Miten yrityskaupan kilpailutusprosessi etenee? Katso vlogi

Yrityskauppaprosessissa korostuu etenkin ihmisten välinen vuorovaikutus. Vlogissamme aiheesta keskustelevat Akseli Paavola ja Jari Räisänen. Lue lisää…


1.9.2020 Uutinen

3J Partners etenee kasvupolullaan

3J jatkaa kasvusuunnitelman toteuttamista saadessaan joukkueeseen Aleksi Mustaniemen. 3J:n tavoitteena on olla paras corporate finance toimija pk-sektorin yrityksille ja halutuin työpaikka yrityskaupan taloudellisille neuvonantajille. Rakennamme joukkuetta, jossa jokainen pääsee pelaamaan omilla vahvuusalueillaan ja pystyy näin antamaan parasta lisäarvoa asiakkaillemme.

Aleksi tulee vahvistamaan 3J:n analyysitiimiä ja osaamista. Ennen 3J:lle tuloa Aleksi on ehtinyt hakemaan kokemusta analyytikon tehtävistä mm. Merrill Lynchilla Bostonissa. On tärkeää, että yrityskauppaprojekteihin on riittävästi analyysiresursseja käytettävissä, sillä analyysityö luo yrityskauppaprojektiin kivijalan.

Päteviä analyytikoita on hankala löytää ja olemme enemmän kuin innoissaan saadessamme Aleksin joukkueeseen. Aleksin mukaan tulon myötä 3J:n yrityskaupan asiantuntijoiden määrä kasvaa seitsemään. Tällä joukkueella pystymme toteuttamaan vaativimmatkin yritysjärjestelyt.


16.7.2020 Blogit ja vlogit

Mikä on yrityskaupan hyshys-dilemma? Katso vlogi

Yrityksen myynti ja yrityksen myyntiin valmistautuminen on monimutkainen projekti muun muassa sen takia, että yrityksen myynnistä ei voi keskustella avoimesti. Yrityskaupan hyshys-dilemmasta keskustelevat 3J Partnersin perustajaosakkaat, toimitusjohtaja Juuso Aulanko ja hallituksen puheenjohtaja Jaakko Niskanen. Lue lisää…


Ota yhteyttä

Olemme korkealaatuinen taloudellinen neuvonantajasi ja asiantuntijasi yrityskaupoissa, arvonmäärityksissä sekä rahoitusjärjestelyissä.

Jätä yhteystietosi niin jutellaan tai viestitellään asiasta lisää. Luottamuksellisesti.

Juuso Aulanko |  
Toimitusjohtaja
+358 (0)50 581 3381
juuso.aulanko@3j.fi

Jaakko Niskanen |

Osakas
+358 (0)50 426 5389
jaakko.niskanen@3j.fi

Akseli Paavola |

Osakas
+358 (0)40 744 4792
akseli.paavola@3j.fi

Jari Räisänen |

Director
+358 (0)50 560 2785
jari.raisanen@3j.fi

Mika Ilvonen |

Associate
+ 358 (0)40 411 3173
mika.ilvonen@3j.fi

Turo Kiiski
Analyytikko
+358 (0)40 681 6595
turo.kiiski@3j.fi