3J Partnersin asiantuntijat käytössäsi

Juuso Aulanko
Perustajaosakas, toimitusjohtaja, KTM
+358 (0)50 581 3381
juuso.aulanko@3j.fi
 

lue esittely

Juuso Aulanko
Perustajaosakas, toimitusjohtaja, KTM, HHJ

Juusolla on yli kahdentoista vuoden kokemus yrityskaupoista. Juuso on 3J:n perustajaosakas ja toimii 3J:n toimitusjohtajana.

Juuso toimii yrityskauppojen, rahoitusjärjestelyiden ja muiden omistusjärjestelyiden projektijohtajana. Juuso on ollut toteuttamassa yli 100 yrityksen omistusjärjestelyä yrityksen myyjän tai ostajan kumppanina. Juuson vahvuudet löytyvät etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon, palvelujen, teknisen tukkukaupan ja teollisuuden aloilta.

Juuso on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, pääaineena laskentatoimi. Yritysjärjestelyiden lisäksi Juuson osaaminen painottuu yleiseen yrityskehittämiseen, taloushallintoon sekä liiketoimintamallien suunnitteluun.

Jaakko Niskanen
Perustajaosakas, hpj., KTM
+358 (0)50 426 5389
jaakko.niskanen@3j.fi

lue esittely

Jaakko Niskanen
Perustajaosakas, hpj., KTM

Jaakko on 3J:n perustajaosakas ja avustaa asiakkaita rahoitusalaan liittyvissä kysymyksissä viidentoista vuoden kokemuksella yrityskaupoista.

Työssään Jaakko toimii yrityskauppojen, rahoitusjärjestelyiden ja muiden omistusjärjestelyiden projektijohtajana.

Jaakko on toteuttanut ja ollut mukana tiimin jäsenenä toteuttamassa yritysjärjestelyjä etenkin teollisuuden, palvelujen, rakentamisen ja talotekniikan toimialoilla.

Ennen 3J:lle tuloa Jaakko on työskennellyt mm. Danske Capitalissa ja sen edeltäjässä Mandatum Omaisuudenhoidossa portfolio managerina ja Kyro Oyj:ssa rahoitussuunnittelijana vastuullaan konsernin valuuttakurssisuojaukset. Jaakko on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja erikoistumisalana rahoitus.

Yritysjärjestelyiden lisäksi Jaakon intohimo on pääomasijoittamisessa ja liiketoimintojen kehittämisessä.

Jari Räisänen
Director, KTM
+358 (0)50 560 2785
jari.raisanen@3j.fi
 

lue esittely

Jari Räisänen
Director, KTM

Jarilla on lähes 20 vuoden kokemus sijoitus- ja pääomamarkkinoilta.

Jari toimii 3J:n yrityskauppojen, rahoitusjärjestelyjen sekä yritysanalyysien ja arvonmääritysten projektinjohtajana.

Ennen 3J:lle tuloa Jari on toiminut mm. OKO:ssa, Pohjolassa, ABN AMRO:lla ja OP:ssa sijoitus- ja osakeanalyysitehtävissä. Hän on myös ollut mukana usean pörssiyrityksen listautumishankkeen analysoinnissa, arvonmäärityksessä ja myynnissä.

Vuosien varrella hänen analysoitavia vastuutoimialoja ovat olleet mm. kulutustavarateollisuus ja kauppa, teollisuus, kuljetus ja terveydenhuolto.  Jari on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri pääaineena laskentatoimi.

Jussi Luoma
Director, KTM

Jussi toimii 3J:n yrityskauppojen, rahoitusjärjestelyjen sekä yritysanalyysien ja arvonmääritysten projektinjohtajana.

Jussilla on yli kymmenen vuoden kokemus vaativista yritysrahoitustehtävistä yrityspankin- ja konttorinjohtajana Säästöpankissa, Nordeassa ja OP:ssa.

Jussilla on vankka kokemus mm. rahoituksen suunnittelusta, riskien hallinnasta ja taloushallinnosta.

Jussi on lisäksi toiminut kuusi vuotta tilintarkastajana ja suorittanut sekä KHT-tilintarkastustutkinnon että auktorisoidun yritystutkijan tutkinnon.

Viljo Lindstén
Director, KTM

Viljo toimii 3J:n yrityskauppojen, rahoitusjärjestelyjen sekä yritysanalyysien ja arvonmääritysten projektinjohtajana.

Viljolla on yli 5 vuoden kokemus vaativista Corporate Finance -tehtävistä KPMG:llä erilaisten yritysjärjestely-, arvonmääritys- ja mallinnustoimeksiantojen sekä markkinakartoitusten parissa.

Lisäksi Viljo on työskennellyt sekä Nordealla että OP Yrityspankissa erilaisten rahoitusjärjestelyjen parissa.

Turo Kiiski
Vanhempi analyytikko, henkilöstöosakas
+358 (0)40 681 6595
turo.kiiski@3j.fi

lue esittely

Turo Kiiski
Vanhempi analyytikko, henkilöstöosakas

Turo vastaa tiimin jäsenenä arvonmääritysten, analyysien ja myyntimateriaalin valmistelusta. Ennen 3J:lle tuloa Turo on opiskellut Jyväskylän yliopistossa kansantaloustiedettä, rahoitusta ja laskentatointa ja työskennellyt mm. Tullihallituksen Ulkomaankauppatilasto-osastolla tilastotuotannon, tietokantojen hallinnan ja laskentamallien kehitystehtävissä.

Juha Vahtervuo
Analyytikko, KTM
+358 (0)40 852 9557
juha.vahtervuo@3j.fi
 

lue esittely

Juha Vahtervuo
Analyytikko, KTM

Juhan vastuualueeseen kuuluu arvonmääritysten, analyysien sekä myyntimateriaalien valmistelu.

Koulutukseltaan Juha on kauppatieteiden maisteri ja valmistunut Bayes Business Schoolista (entinen Cass Business School), erikoistumisalueenaan rahoitus ja sijoitustoiminta.

Ennen 3J Partnersin riveihin liittymistään Juhalla on analyytikon kokemusta KPMG:n corporate finance tiimistä.

Juhan henkilökohtaisiin vahvuuksiin kuuluvat kansainvälisen koulutustaustan antama kyky toimia vaihtelevissa työympäristöissä sekä -yhteisöissä.

Juho Kupiainen
Analyytikko, KTK, KTM-opiskelija
+358 (0)40 165 0878
juho.kupiainen@3j.fi
 

lue esittely

Juho Kupiainen
Analyytikko, KTK, KTM-opiskelija

Juho vastaa tiimin jäsenenä arvonmääritysten, analyysien ja myyntimateriaalin valmistelusta. Juho on vastavalmistuva kauppatieteiden maisteri Vaasan yliopistosta, erikoistumisalueenaan rahoitus. Aikaisempi kokemus Juholta on Omikron Gmbh:lta ja Accenturelta.

Masi Virta
Analyytikko, KTK, KTM-opiskelija
masi.virta@3j.fi
 

lue esittely

Masi Virta
Analyytikko, KTK, KTM-opiskelija

Masin vastuualeisiin 3J Partnersilla kuuluu yritysanalyysin sekä markkinoinnin tehtävät. Masi suorittaa töiden ohella kauppatieteiden maisterin tutkintoa Jyväskylän yliopistossa.

3J Partners neuvonantajat

Markku Rönkkö
Vanhempi neuvonantaja, KTM
 

Esittely

Markku Rönkkö
Vanhempi neuvonantaja, KTM

Markku toimii 3J:n advisorina yrityskauppaprojekteissa. Markun pitkä ja monipuolinen ura niin pk- kuin pörssiyrityskentässä tuovat arvokasta osaamista asiakkaillemme. Markun rooli on sekä 3J:n yleisen toiminnan kehittämisessä sekä projektikohtaisessa yrityskaupan neuvonannossa.

Markku Rönköllä on yli 30 vuoden kokemus suomalaisten yritysten johtotehtävistä. Hän on palvellut mm. Olvi Oyj:n, Savon Voima Oyj:n ja Karelia-Upofloor Oy:n ja Järvi-Suomen Portti Oy:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän on toiminut 20 vuoden ajan sivutoimisena KHT-tilintarkastajana useissa yrityksissä.

Rönkkö on osallistunut lukuisten yritysten hallitustyöskentelyyn hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja jäsenenä. Tällä hetkellä Markku on Tulikivi Oyj:n, Mikrobioni Oy:n, Goodwiller Oy:n ja Potwell Oy:n hallituksissa sekä partnerina Boardman Oy:ssä.

Lue lisää neuvonantajien roolista 3J Partnersilla.

Harri Helen
Vanhempi neuvonantaja
 

Esittely

Harri Helen
Vanhempi neuvonantaja

Harri on toiminut vuodesta 1980 yrittäjänä, yritysjohtajana sekä liiketoimintakonsulttina. Harrin erikoisalaa ovat ihmisten johtaminen, myynti, markkinointi sekä strategiatyöskentely. Hän on vetänyt turn-around projekteja haasteellisissa tilanteissa olevissa yrityksissä vähittäiskaupan ja tuotannon toimialoilla sekä konsultointi ja asiantuntijaorganisaatioissa. Hän on toiminut toimitusjohtajana mm. Oy Adsek Ab:n, Trust Creative Society Oy:n, Oy Willehard & Co. Ab:n ja Muovijaloste Oy:n palveluksessa.

Harrin intohimona on saada vaikeassa tilanteissa olevat yritykset toimimaan kannattavasti omistajien tahtotilan mukaisesti. Harri on ollut mukana yli kahdessa kymmenessä yritysjärjestelyssä ja uskoo vahvasti strategian ja myynnin kautta tapahtuvaan kilpailukyvyn parantamiseen.

Hallitustyöskentelyä hän on tehnyt hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana mm. seuraavissa organisaatioissa Muovijaloste Oy, Scanveir Oy, Kopovent Oy, Ilma-Arena Oy, Ride Racing and Adventures Finland Oy, Pyynikki Garden Oy, Viesti-Tele Oy, Telemaster Oy, Oy Willehard & Co. Ab, Kone-Lux Oy ja Tampereen Kaupunkilähetys ry.

Lue lisää neuvonantajien roolista 3J Partnersilla.

Jouko Pitkänen
Vanhempi neuvonantaja, eMBA, tohtorikandidaatti
 

Esittely

Jouko Pitkänen
Vanhempi neuvonantaja, eMBA, tohtorikandidaatti

Jouko Pitkänen on JFP Executive Search:in Helsingin toimiston vanhempi osakas. Jouko neuvoo niin julkisia, kuin perhe- ja pääomasijoitusyrityksiä huippuosaajiensa johtoryhmien sekä hallitusten suunnittelussa ja niiden kehittämisessä. Palvelut kattavat täysvaltaisesti johto- ja hallitushaun, lahjakkuuksien arvioinnin sekä perehdyttämiseen, aina johtamiskonsultointiin saakka.

Joukolla on laaja tausta yritysjohtajuudesta kansainvälisessä työympäristössä. Hän on työskennellyt laajasti ja menestyksekkäästi strategisten muutosten, muutoksenhallinnan, organisaatiosuunnittelun ja tehokkuuden parantamisen parissa erinäisissä haastavissa liiketoimintaympäristöissä.
Ennen 3J Partnersiin neuvonantajatiimiin liittymistään Jouko omaa yli 15 vuoden kokemuksen kansainvälisesti listatusta vähittäiskauppayrityksestä johtotasolla. Joukon laaja vastuualue on kattanut useita maita ja yli 7500 ihmistä.

Yritysuransa ohella hän on kokemuksella toiminut HENRY:n (Suomen henkilöstöjohtamisyhdistys ry:ssä) jäsenenä sekä hallituksessa. Parhaillaan Jouko valmistelee väitöskirjaansa liiketoimintamallien muutoksista. Tehokkaat organisaatiokyvyt muutoksen välttämättömänä mahdollistajana ovat tärkeä osa Joukon tutkimusprojektia – onhan siinä kyse ihmisistä.

Joukon vankka kokemus yhdessä vuosien varrella kerätystä tietotaidosta tarjoaa vankan pohjan monien toimialojen kohtaamien tärkeimpien haasteiden ja muutosten suunnan ymmärtämiselle.

Mitä siis tulee esimieshakuun, perehdyttämiseen, kykyjen arviointiin, uraneuvontaan tai konsultointiin on Joukon osaaminen omassa luokassaan.

Koulutus:
eMBA, Aalto-yliopisto (AEE), Helsinki
Liiketalouden tohtorikandidaatti, Aalto-yliopisto (AEE), Helsinki

Lue lisää neuvonantajien roolista 3J Partnersilla.

Fyysiset toimipaikkamme ja sosiaalinen media

Palvelemme asiakkaita valtakunnallisesti, mutta fyysiset toimipisteemme löytyvät Helsingistä, Jyväskylästä ja Hämeenlinnasta. Löydätte meidät myös Linkedinistä, Facebookista ja Twitteristä.

Helsinki
Kalevankatu 20
00100

Jyväskylä
Hannikaisenkatu 22 A
40100

Tampere
Rautatienkatu
14 A9 33100

Voitte halutessanne jättää meille yhteydenottopyynnön

Jätä alla olevaan lomakkeeseen yhteystietosi, niin olemme sinuun pikimmiten yhteydessä yrityskauppaan liittyvissä asioissa. Käsittelemme kaikkia tietoja luottamuksellisesti.

Juuso Aulanko |  
Perustajaosakas, toimitusjohtaja
+358 (0)50 581 3381
juuso.aulanko@3j.fi

Jari Räisänen |

Director
+358 (0)50 560 2785
jari.raisanen@3j.fi

Viljo Lindsten |

Director
+358 (0)40 031 7074
viljo.lindsten@3j.fi

Jaakko Niskanen |

Perustajaosakas, hpj.
+358 (0)50 426 5389
jaakko.niskanen@3j.fi

Jussi Luoma |

Director
+358 (0)45 229 2744
jussi.luoma@3j.fi