3J Partners toimii riippumattomana taloudellisena asiantuntijana yritysten arvonmäärityksissä. Yrityskaupan arvonmäärityksissä asiakkaitamme ovat tyypillisesti yritysten omistajat, yrityksen johto ja yrityksen hallitus.

Arvonmäärityspalvelumme tuottaa asiakkaillemme ulkopuolisen puolueettoman näkemykseen yrityksen arvosta (first/second opinion). Jokainen toteuttamamme arvonmääritys on asiakaskohtaisesti räätälöity palvelu.

Tuottamamme lisäarvo yritysten arvonmäärityksissä

  • Pyrimme maksimoimaan omistajien hyvinvoinnin ja arvonmäärityksemme tavoitteena on toimittaa asiakkaillemme luotettava arvonmääritysraportti päätöksenteon tueksi
  • Yrityksen arvonmääritys sisältää muun muassa arvioitavan kohteen liiketoiminnan tavoitteiden, strategian, nykytilan ja tulevaisuuden analyysin, toimiala-analyysin sekä yrityskohtaisen riskien kartoittamisen sekä pääoman tuottovaatimusanalyysin, tilinpäätösanalyysin, taloudellisen mallinnuksen sekä arvonmääritysskenaariot
  • Toteutamme arvonmääritykset usealla eri arvonmääritysmenetelmällä. Analyysit käsittävät esimerkiksi kassavirtaperusteiset arvonmääritystavat (DCF), suhteelliset arvonmääritystavat (markkinaperusteiset kertoimet) sekä taloudelliseen lisäarvoon perustuvat arvonmääritystavat (RIM)
  • Sijoittajille ja yrityksen ostajille tarkastelemme yrityksen arvoa kauppa- ja rahoitusrakenteet huomioivalla kassavirtaperusteisella arvonmäärityksellä (LBO-Malli)

Arvonmäärityksellä on suuri merkitys päätöksenteossa. Korkealaatuiset ja luotettavat arvonmääritykset perustuvat arvioitavan kohteen liiketoiminnan fundamenttien ymmärrykseen, arvonmääritysteorian syvälliseen ymmärtämiseen sekä aikaisemman arvonmäärityskokemuksen hyödyntämiseen.


3J Partners on toteuttanut yli 50 arvonmääritystä vuodesta 2008 lähtien ja ollut mukana luennoimassa pk-yritysten arvonmäärityksistä erilaisissa tilaisuuksissa ja yliopistojen kursseilla.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ota yhteyttä

Olemme korkealaatuinen taloudellinen neuvonantajasi ja asiantuntijasi yrityskaupoissa, arvonmäärityksissä sekä rahoitusjärjestelyissä.

Jätä yhteystietosi niin jutellaan tai viestitellään asiasta lisää. Luottamuksellisesti.

Juuso Aulanko |  
Toimitusjohtaja
+358 (0)50 581 3381
juuso.aulanko@3j.fi

Jaakko Niskanen |

Osakas
+358 (0)50 426 5389
jaakko.niskanen@3j.fi

Akseli Paavola |

Osakas
+358 (0)40 744 4792
akseli.paavola@3j.fi

Jari Räisänen |

Director
+358 (0)50 560 2785
jari.raisanen@3j.fi

Mika Ilvonen |

Associate
+ 358 (0)40 411 3173
mika.ilvonen@3j.fi

Turo Kiiski
Analyytikko
+358 (0)40 681 6595
turo.kiiski@3j.fi