Arvonmääritykset

3J Partners toimii riippumattomana taloudellisena asiantuntijana yritysten arvonmäärityksissä. 

 • Arvonmäärityspalvelumme tuottaa asiakkaillemme ulkopuolisen puolueettoman näkemykseen yrityksen arvosta (first/second opinion)
 • Yrityksen arvonmääritys sisältää muun muassa arvioitavan kohteen liiketoiminnan tavoitteiden, strategian, nykytilan ja tulevaisuuden analyysin, toimiala-analyysin sekä yrityskohtaisen riskien kartoittamisen sekä pääoman tuottovaatimusanalyysin, tilinpäätösanalyysin, taloudellisen mallinnuksen sekä arvonmääritysskenaariot
 • Toteutamme arvonmääritykset usealla eri arvonmääritysmenetelmällä. Analyysit käsittävät esimerkiksi kassavirtaperusteiset arvonmääritystavat (DCF), suhteelliset arvonmääritystavat (markkinaperusteiset kertoimet) sekä taloudelliseen lisäarvoon perustuvat arvonmääritystavat (RIM)
 • Sijoittajille ja yrityksen ostajille tarkastelemme yrityksen arvoa kauppa- ja rahoitusrakenteet huomioivalla kassavirtaperusteisella arvonmäärityksellä (LBO-Malli)
 • Modernien kansainvälisten tietokantojen avulla pystymme toteuttamaan tarkat ja korkealaatuiset yrityskohtaiseen tilinpäätöstietoon perustuvat vertailututkimukset ja analyysit kohteista ja markkinoiden arvostustasoista

Arvonmäärityksellä on suuri merkitys päätöksenteossa. Korkealaatuiset ja luotettavat arvonmääritykset perustuvat arvioitavan kohteen liiketoiminnan fundamenttien ymmärrykseen, arvonmääritysteorian syvälliseen ymmärtämiseen sekä aikaisemman arvonmäärityskokemuksen hyödyntämiseen.

Analyysipalvelut

3J Partners toteuttaa laaja-alaisesti räätälöityjä analyysipalveluita yritysjärjestelyiden eri vaiheisiin

 • Markkinatutkimukset ja M&A-strategiatyöt
 • Käytössämme on kansainväliset yrityskohtaiset tilinpäätöstiedot Pohjoismaista
 • Pystymme antamaan tarkan kuvan markkinan kehityksestä yrityskohtaiseen dataan perustuen
 • Räätälöidyt yrityskohtaiset tiedot sisältävät markkinaa kuvaavat datasetit
 • Tietokannoista ajettaviin datasetteihin voidaan yhdistää tietoja yhtiöiden omilta nettisivuilta ja muista tietokannoista
 • Pystymme yritysjärjestelykokemuksen ja tarkkojen markkina-analyysien avulla yritysten M&A-strategia työtä workshop työskentelyn avulla

Kokeneen analyysitiimin ja globaalien markkinatietokantojen avulla pystymme antamaan tarkkaa ja ajantasaista tietoa kohteiden hinnoittelusta ja markkinoiden tilasta asiakkaidemme päätöksenteon tueksi.

Olemme toteuttaneet yli 100 yrityskauppaa vuodesta 2008 lähtien. Onnistumisestamme kertoo tyytyväiset asiakkaat ja etenkin asiakkaidemme tyytyväisyys yrityskauppaprojektin kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen.

Mikäli mielenkiintonne heräsi, tai jokin asia jäi vielä askarruttamaan, asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiinne ja antavat lisätietoja palveluistamme.

 

 

Voitte halutessanne jättää meille yhteydenottopyynnön

Olemme strateginen ja taloudellinen neuvonantaja yrityskaupoissa, arvonmäärityksissä sekä rahoitusjärjestelyissä.

Voitte jättää alla olevaan lomakkeeseen yhteystietonne, mikäli haluatte, että olemme teihin yhteydessä yrityskauppaan liittyvissä asioissa. Käsittelemme kaikkia tietoja luottamuksellisesti.

Juuso Aulanko |  
Perustajaosakas, toimitusjohtaja
+358 (0)50 581 3381
juuso.aulanko@3j.fi

Jaakko Niskanen |

Perustajaosakas, hpj.
+358 (0)50 426 5389
jaakko.niskanen@3j.fi

Jari Räisänen |

Director
+358 (0)50 560 2785
jari.raisanen@3j.fi

Akseli Paavola |

Osakas
+358 (0)40 744 4792
akseli.paavola@3j.fi