7.9.2016 Uutinen

Suomen Metsäkeskus myy OTSO Metsäpalveluiden liiketoiminnan Helmet Business Mentors Oy:lle

Suomen Metsäkeskus myy OTSO Metsäpalveluiden liiketoiminnan uudelle yhtiölle, jonka omistavat Helmet Business Mentors Oy:n rahasto ja OTSOn nykyinen toimiva johto. 3J toimi yrityskaupassa myyjän neuvonantajana.

OTSOn liiketoimintayksikön irrottamisen yhteydessä maa- ja metsätalousministeriö vastuullisena ministeriönä selvitti kaikki vaihtoehdot kokonaistaloudellisesti parhaan ratkaisun löytämiseksi. Selvitystyön lopputuloksena johtokunta päätyi liiketoiminnan myyntiin.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toteaa olevansa ratkaisuun erittäin tyytyväinen. Hänen mukaansa kauppa mahdollistaa sen, että Suomessa säilyy maan kattava monipuolinen metsäpalveluita tarjoava organisaatio. Metsäbiotalouden kasvu uusien investointien myötä edellyttää, että infrasta ja metsien hoidosta huolehditaan jatkossakin hyvin. Kauppa palvelee niin metsänomistajia, urakoitsijoita kuin OTSO:n muita yhteistyökumppaneita ja asiakkaita.

OTSO Metsäpalvelujen toiminnan jatkamista yhtiömuodossa on valmisteltu kuluvana vuonna aktiivisesti OTSO:n, maa- ja metsätalousministeriön, Metsäkeskuksen johtokunnan ja valtioneuvoston kanslian yhteistyönä. Toimintaa on sopeutettu ja kehitetty suunnitelmallisesti tavoitteena hyvät lähtökohdat itsenäisenä yhtiönä toimimiselle. Yrityskauppaprosessin aikana 3J kartoitti laajasti potentiaalisia ostajia ja jatkoi neuvotteluprosessissa loppuratkaisuun saakka.

Uuden perustettavan yhtiön pääomistaja on Helmet Business Mentors Oy ja osa-omistajana on OTSO:n toimiva johto. Liiketoimintajohtajana jatkaa Kari Lundell. OTSO:n henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä uuden yhtiön aloittaessa toimintansa.

Helmet Business Mentors Oy on suomalainen listaamattomien kasvuyritysten omistusjärjestelyihin ja teolliseen kehittämiseen erikoistunut pääomasijoitusyhtiö. Rahastojen lisäksi Helmetinsijoittajina on joukko kotimaisia ja ulkomaisia ammattimaisesti sijoittavia yksityishenkilöitä, vakuutusyhtiöitä ja muita instituutioita.

OTSO Metsäpalvelut on yksi Suomen suurimmista metsäpalveluyhtiöistä, jonka liiketoiminta koostuu metsien tie- ja siltainfrastruktuurien suunnittelu- ja pääurakointipalveluista, ojituspalveluista sekä metsäsuunnittelu-, metsänhoito-, puukauppa-, luonnon- ja ympäristönhoito-, metsäomaisuuden hallinta- ja neuvonta- ja metsäkiinteistönvälityspalveluista.