2021 pk-sektorin M&A-valuaatiotaso Euroopassa n. 10x EV/EBITDA  ja Suomessa n. 8.5x

Euroopassa toteutettiin pk-sektorilla vuonna 2021 M&A-transaktioita 2125 kappaletta. Aktiviteetti kasvoi  -odotetusti – edellisvuoteen verrattuna n. 21%. Vaikka vertailukelpoisesta kasvuluvusta ei kuitenkaan koronapandemian varjostaman vuoden 2020 vuoksi voida puhua, markkina-aktiviteetin näkökulmasta vuosi 2021 oli silti positiivinen askel ja antaa jonkinlaista indikaatiota M&A-markkinoiden sopeutumisesta pandemian aiheuttaman shokin jälkeisiin lainalaisuuksiin.

Tästä massasta analysoidun reilu 200 transaktion näytteen, josta valuaatiokertoimet olivat järkevästi saatavilla, mediaani EV/EBITDA- kerroin oli 10.4x, joka oli hieman alhaisempi kuin noin vuosi sitten raportoimamme vastaavan datan mediaani (11.8x). Suomalaisia kohdyhtiöitä vastaavista transaktioista löytyi reilu 30 kappaletta. Näiden transaktioiden mediaani EV/EBITDA-kerroin oli n. 8.5x.

Euroopan pk-yhtiöiden mediaani EV/EBITDA-kertoimet 2021: Transaktion koko

Vaikka datan laatu ja sitä kautta vertailukelpoisuus vaikuttaa varmasti lukujen tarkkuuteen, valuaatioiden laskeva trendi sopii hyvin yleiseen markkinanarratiiviin – toimitusketjujen epävarmuus, raaka-aineiden hintojen sekä yleinen inflaatio, korkojen nousu ja näkymät rahapolitiikan kiristymisestä ja geopoliittiset jännitteet ovat kaikki lisänneet epävarmuutta markkinoille, kyseenalaistaen nykyisten valuaatiotasojen kestävyyden.

 

Valuaatiokertoimissa vaihtelua kohdeyhtiön kokoluokasta riippuen

Kertoimet vaihtelivat selkeästi transaktion koon muuttuessa – kuten oheisesta kuvaajasta käy ilmi, arvoltaan yli €50 milj. transaktioissa mediaani EV/EBITDA- kerroin oli jopa 15.4x, mutta alle €20 milj. transaktioissa kerroin oli 6.8x. Vaikka tässä transaktion koko – arvostuskerroin korrelaatiossa on havaittavissa hieman muna-kana ongelmaa, selkeä ero kertoimien välillä indikoi kuitenkin kohdeyhtiöiden kohdalla jonkinlaisesta kokopreemiosta (tai diskontosta, riippuen kummin päin asiaa katsoo).

Välttyäksemme tältä muna-kana ongelmalta, valuaatiokertoimia tarkasteltiin myös jaottelemalla kohdeyhtiöitä liikevaihdon perusteella eri kokoluokkiin. Tämä transaktion koosta riippumaton mittari tuki transaktion koon perusteella tehtyä havaintoa, mediaani EV/EBITDA- kertoimen laskiessa kohdeyhtiön liikevaihtoluokan pienentyessä.

Euroopan pk-yhtiöiden mediaani EV/EBITDA-kertoimet 2021: Kohdeyhtiön liikevaihto

Vaikka liikevaihdoltaan alle €10 milj. kohteiden kerroin on vaikuttaakin korkealta, kokoluokan näytteeseen sattui useita IT-alan, uusiutuvan energian ja korkean niche-teknologian alan kauppoja, joille traditionaalinen EV/EBITDA on todennäköisesti epäpätevä tapa valuoida yhtiö eivätkä kertoimet ole siksi vertailukelpoisia. Ilman näitä kauppoja tämän kokoluokan EV-kerroin jääkin n. 8.6x EBITDA tasolle, joka on linjassa muiden havaintojen kanssa.

 

Suomalaisten pk-sektorin yhtiöiden ostajat löytyivät vuonna 2021 pääosin Pohjoismaista

Vuonna 2021 toteutetuista M&A-transaktioista 3J analysoi ostajajakaumaa maittain 286:n transaktion osalta, joissa

  1. oli suomalainen ostokohde
  2. kohteen viimeisin liikevaihto oli julkistettu ja
  3. kohteen viimeisin liikevaihto oli alle €100 milj.

Ostajien kotimaajakaumassa korostuivat odotetusti Suomi ja Ruotsi, jotka vastasivat yhteensä yli 80% suomalaisten pk-yhtiöiden ostajista. Pohjoismaat kokonaisuutena näyttelivät myöskin melko odotetusti merkittävintä roolia suomalaisista pk-yhtiöistä kiinnostuneena tahona, kun tanskalaisten ja norjalaisten yhtiöiden osuudet lisättynä Suomeen ja Ruotsiin muodostui Pohjoismaisten ostajien osuudeksi 85%.

Pohjoismaiden ulkopuolelta yhdysvaltalaiset sekä saksalaiset yritykset nousivat esiin merkittävimpinä vähemmistöinä.

Katso koko aineisto täältä.

Voitte halutessanne jättää meille yhteydenottopyynnön

Jätä alla olevaan lomakkeeseen yhteystietosi, niin olemme sinuun pikimmiten yhteydessä yrityskauppaan liittyvissä asioissa. Käsittelemme kaikkia tietoja luottamuksellisesti.

Juuso Aulanko |  
Perustajaosakas, toimitusjohtaja
+358 (0)50 581 3381
juuso.aulanko@3j.fi

Jaakko Niskanen |

Perustajaosakas, hpj.
+358 (0)50 426 5389
jaakko.niskanen@3j.fi

Jari Räisänen |

Director
+358 (0)50 560 2785
jari.raisanen@3j.fi

Jussi Luoma |

Director
+358 (0)45 229 2744
jussi.luoma@3j.fi