12.9.2017

Kotipalvelu Ykköset Oy:n myynti Sivinalle

Kotipalvelu Ykköset Oy myytiin Sivina Oy:lle. Yrityskaupassa myyjän neuvonantajana toimi 3J Partners Oy.

Kotipalvelu Ykköset Oy on vuonna 2005 perustettu kokonaisvaltaisia kotiin tuotettavia palveluita tarjoava yritys. Palveluihin kuuluvat yksilöllisesti räätälöidyt kotisiivous-, kotisairaanhoito- ja henkilökohtaisen avun palvelut, joita strategian mukaisesti tarjotaan yhden luukun periaatteella asiakkaiden arjen helpottamiseksi.

Sivina Oy on suomalainen kotisiivouksen ja kodinhoidon huippuammattilainen, jolla on 11 toimipistettä Suomen suurimmissa kaupungeissa. Lisäksi Sivinalla on kaksi toimipistettä Ruotsissa. Yrityskauppa vahvistaa Sivinan markkina-asemaa pääkaupunkiseudulla kotisiivouksen, kodinhoidon ja kotihoidon palveluissa. Yrityskaupan myötä Sivinan työntekijämäärä kasvaa yli neljälläkymmenellä siivous-, kodinhoidon- ja hoivapalveluiden ammattilaisella. Kaupan jälkeen Sivinan työntekijämäärä nousee yli 200 henkilöön Suomessa.

3J Parners Oy ja yrityksen myyjät sopivat yrityksen myyntitoimeksiannosta keväällä 2017. 3J Partners laati kattavan yritysesitteen (Information Memorandum), jonka avulla 3J kartoitti laajasti potentiaalisten ostajat ja heidän tahtotila neuvotella yrityskaupasta. Kotipalvelu Ykkösten omistajat valitsivat parhaat ostajaehdokkaat indikatiivisten tarjousten perusteella ja heille järjestettiin johdon tapaamiset. Neuvottelujen lopputuloksena Kotipalvelu Ykkösten omistajat valitsivat kauppaehtojen ja arvojen pohjalta Sivina Oy:n ostajaksi ja yhteistyökumppaniksi. Ennen varsinaista yrityskauppaa Kotipalvelu Ykkösten tasetta kevennettiin omien osakkeiden ostolla.

”3J Partners toteutti yrityskaupan alusta loppuun saakka ja meidän myyjien työpanos keskittyi päivittäisen liiketoiminnan hoitamiseen ja päätöksentekoon”, Kotipalvelu Ykkösten entinen pääomistaja Paavo Määttä kommentoi. ”Strukturoidulla ja tiukasti johdetulla prosessilla yrityskauppa toteutui alle 6 kuukaudessa, ostajaksi löytyi arvoihimme sopiva yrittäjävetoinen ostaja ja saimme elämäntyömme luopumisesta mukavan korvauksen”, Määttä jatkaa.