31.7.2022

Kuulevan myynti pääomasijoittajalle

3J Partners toimi myyjien taloudellisena neuvonantajana yrityskaupassa, jossa koko Kuuleva Oy:n osakekanta myytiin pääomasijoittajan perustamaan yhtiöön.

Järjestely tapahtui perinteisellä pääomasijoittajamallilla, jossa Kuulevan pääomistaja Paavo Haataja teki takaisinsijoituksen perustettavaan yhtiöön ja jatkaa näin Kuulevan yhtenä pääomistajana ja toimitusjohtajana.

Kuntoutuspsykoterapia eriytyi lakisääteiseksi toiminnaksi vuoden 2011 alusta, jonka jälkeen markkina on kasvanut erittäin nopeasti. Kuuleva on vastannut tähän kysyntään rakentamalla konseptin, jossa saadaan Kuulevan joukkueeseen parhaat ja sitoutuneet terapeutit ratkomaan suomalaisten mielenterveysongelmia. Vaikka markkinoilla on niukkuutta työvoimasta, asiakaskysynnän uskotaan jatkuvan voimakkaana myös tulevaisuudessa. Tämä tarjosi hyvän lähtökohdan pääomasijoittajan kiinnostukselle Kuulevasta.

3J Partners hoiti prosessin aikana liiketoiminnan analyysin, ennakkomarkkinoinnin, ajankohtaisen tiedon muodostamisen markkinan valuaatiotasoista, projektinaikaisen taloudellisen mallintamisen ja neuvonannon kaupparakenteessa ja kauppakirjassa. Strukturoitu yrityskauppaprosessi ja konkreettiset vaihtoehdot helpottivat omistajien päätöksentekoa ja parhaan ratkaisun löytämistä Kuulevan pääomistajalle. Näin toimivan johdon ja pääomistajan fokus keskittyi liiketoiminnan ja kasvun eteenpäin viemiseen.