23.8.2017 Blogit ja vlogit

10 syytä yrityksen arvonmäärittämiselle

Sanomattakin on selvää, että arvonmääritys on tärkeä ja oleellinen osa, kun suunnitellaan yrityksen myyntiä tai muuta yritysjärjestelyä. Kuitenkin yrityksen arvon kehittymistä olisi hyvä seurata jatkuvasti sekä sen tulisi myös ohjata strategista päätöksentekoa kokonaisvaltaisesti. Pelkästään liikevaihdon kasvun ja tuloksen seuraaminen ei riitä.

 

Palautetaanpas muistiin myös osakeyhtiölain ensimmäisen luvun viides pykälä: Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin (osakeyhtiölaki, 1 luku ja § 5). Omistajille voittoa voidaan tuottaa jakamalla yrityksestä rahaa (palkka tai osinko) sekä/tai myymällä yhtiön osakkeet. Näin ollen luonnollisesti kasvattamalla yrityksen markkina-arvoa tuotetaan enemmän voittoa osakkeenomistajille (viimeistään ainakin yrityskaupan tapahtuessa).

Jos johdon ja hallituksen tehtävä on siis kasvattaa yhtiön markkina-arvoa, niin miten onnistumista voi mitata, jos sitä ei edes seurata.

Rahoitusteorian mukaan mikään yritys ei ole arvokkaampi kuin sen tulevat nykypäivään diskontatut kassavirrat. Puhutaan siis ennustamisesta, mahdollisuuksista ja riskeistä eli hyvinkin epävarmoista asioista. Tuleviin liiketoimiin ja kassavirtoihin vaikuttavat useat muuttujat, joita täytyy ennustaa ja näin ollen kaikki yrityksen sisäinen ja markkinoilla oleva tieto tulisi hyödyntää.

Lisäksi vertailu toteutuneisiin kauppoihin, kilpailijoihin, pörssiarvostuksiin, jne. antavat lisää pohjaa markkina-arvon määrittämiseen sekä samalla erittäin oleellista tietoa yrityksen johdolle ja hallitukselle.

Jos yrityksessänne on viimeisestä arvonmäärityksestä kulunut jo aikaa tai sitä ei ole koskaan kunnolla tehty, niin suosittelen lämpimästi niin tekemään. Olemme koonneet listan asioista, minkä vuoksi omistajilla, hallituksella ja johdolla tulisi olla ajantasainen käsitys yrityksen markkina-arvosta:

  1. Strategisen arvonkasvattamisen tai exit-strategian pohjaksi
  2. Arvioidakseen mahdollisia ostotarjouksia tai yrityksen myynnin neuvottelujen tueksi
  3. Omistajaohjauksen työkaluksi (esim. hallitustyöskentelyn onnistumisen arviointi)
  4. Henkilöstön sitouttamiseksi (bonukset, optiot, henkilöstörahastot)
  5. Oman tuottovaatimuksen selvittämiseksi (esim. investointilaskelmien pohjaksi)
  6. Sisäisten osakejärjestelyiden varalta
  7. Rahoitusneuvotteluiden tueksi
  8. Verosuunnittelun tueksi (esim. sukupolvenvaihto, yritysrakenteen suunnittelu)
  9. Vakuutussopimusneuvotteluiden perustaksi
  10. Kokonaisvaltaisen kehittymisen seuraamiseksi (tuottaako yritysomaisuus arvoa vai ei?)

Lopullisesti ei-listatun yrityksen markkinahinta selviää, kun kauppa on tehty ja rahat ovat tilillä. Kuitenkin paras arvio markkinahinnasta saadaan ammattilaisen tekemällä laajalla arvonmäärityksellä ja sen lisäksi analyysista voi hyötyä edellä mainituilla tavoilla.

Tutustu 3J:n uuteen kuukausihinnoiteltuun arvonmäärityspalveluun Skyvalueen, tilaa ja aseta uusia tavoitteita yrityksellesi.

Juuso Aulanko
3J Partners