1.10.2018 Blogit ja vlogit

Nordic Business Forumin resepti yrityksen arvonmääritykselle

Tapahtuman ensimmäinen puhuja Aswath Damodaran muistutti kuulijoita elinkaariajattelusta yrityksen arvonmäärityksessä sekä toimitusjohtajan roolista yrityksen tarinankertojana.

NBF-foorumissa puhui tänä vuonna mm. Aswath Damodaran.
Aswath Damodaran NBF-tapahtumassa vuonna 2018.

Pääsin vierailemaan ensimmäistä kertaa äärimmäisen suosion saavuttaneeseen Nordic Business Forum (NBF) -tapahtumaan. Ennakko-odotukseni tapahtumasta olivat ristiriitaiset, koska olin kuullut siitä normaalijakauman häntiin sijoittuvia ylistäviä ”tämä on elämää muuttava kokemus” -kommentteja että alistavia ”mieluummin jään töihin enkä hukkaa aikaani” -kommentteja.

Oma kokemukseni sijoittui mediaanitasolle. Koin tapahtuman hyödylliseksi verkostoitumistilaisuudeksi sekä puhujien esitykset viihdyttäväksi ja innostaviksi. Esityksien summana havaitsin, että jokainen puhuja

 • Pohti eksponentiaalisesti nopeutuvaa teknologis-taloudellista kehitystä (suhteessa tämän hetken yritysjohtajien ja/tai politiikkojen päätöksentekoon
 • Korosti pehmeitä arvoja yritysten suurimpana kilpailuetuna
 • Mainitsi case-esimerkeissään Amazonin
 • Käsitteli omaa aihettaan yleisellä kaikkien vierailijoiden ymmärrettävissä olevalla tasolla

Suurena yllätyksenä NBF-tiimi oli järjestänyt tapahtuman ensimmäiseksi puhujaksi Aswath Damodaranin. Hän toimii Stern School of Businessissa New Yorkissa professorina opettaen arvonmäärityksen ja yritysrahoituksen kursseja. Damodaranin opetusmateriaalit ovat hyvin helposti ja vapaasti luettavissa Sternin yliopiston sivuilta. Hän on myös kirjoittanut monia aiheeseen liittyviä kirjoja. Olen lukenut aikoinaan ahkerasti Damodaranin materiaaleja, jotka antavat ajankohtaiset, selkeät ja hyvät perusteet yrityksen arvonmääritykseen.

 

Aswath Damodaranin mukaan yrityksellä on kuusi elinkaaren vaihetta.
The Pricing Game. Yrityksen kuusi elinkaaren vaihetta Aswath Damodaranin mukaan (cc. Aswath Damodaran).

 

Damodaranin NBF-puheesta mieleeni jäivät yrityksen elinkaariajattelu arvonmäärityksessä sekä toimitusjohtajan rooli yrityksen tarinankertojana. Damodaranin mukaan yrityksellä on kuusi elinkaaren vaihetta:

 1. Startup
 2. Varhainen kasvu
 3. Nopea kasvu
 4. Kypsä kasvu
 5. Tasainen kasvu
 6. Rappeutuminen

Damodaran korosti, että nykyaikana etenkin teknologiayritysten elinkaaret tiivistyvät. Esimerkiksi Yahoolla kesti noin 7 vuotta ja General Electricillä noin 50 vuotta saavuttaa sama markkina-arvo.

Yrityksen vaihe elinkaaressa vaikuttaa myös siihen, miten sen pitäisi käyttäytyä ja tehdä päätöksiä. Damodaranin mukaan vanha yritys ei voi käyttäytyä kuin teini-ikäinen yritys (joka tekee usein radikaaleja ja tyhmiäkin päätöksiä). Vanhan yrityksen päätökset käyttäytyä teini-ikäisen tavoin johtavat useinmiten arvon tuhoamiseen.

Yrityksen omistajat voivat analysoida oman yrityksensä elinkaaren vaihetta kassavirtojen perustella. Elinkaaren alkuvaiheen yrityksillä kassavirta on tyypillisesti negatiivinen, koska heidän päätöksentekonsa keskittyy kasvuun ja investointeihin. Keskivaiheen yritykset taas pyrkivät optimoimaan taseensa oman ja vieraan pääoman suhteen mahdollisimman korkean sijoitetun pääoman tuoton saavuttamiseksi. Rappeutuvat yritykset pyrkivät maksimoimaan arvon palauttamisen omistajille mahdollisimman suuren osingonjaon myötä.

Yritysten toimitusjohtajalla on operatiivisen päätöksenteon lisäksi merkittävä rooli sen tarinankertojana. Damodaran esittää, että elinkaaren jokaisessa vaiheessa yrityksellä pitäisi olla erilainen toimitusjohtaja:

 1. Steve the visionary
 2. Victor the visionary builder
 3. Bob the builder
 4. Oscar the opportunist
 5. Dan the defender
 6. Larry the liquidator

Yrityksen alkuvaiheessa sen vision toteutuminen ja tarina vaikuttaa merkittävästi sen arvoon. Damodaranin heittämässä esimerkissä hän arvioi markkinapotentiaalin perusteella Uberin arvoksi noin 6 miljardia dollaria, luonnehtien tätä taksiyhtiöksi. Uberin johto argumentoi, että se ei ole taksiyhtiö, vaan logistiikkayhtiö, jonka johdosta arvo on noin 60 miljardia dollaria. Jokainen sijoittaja tehköön tästä oman tulkintansa.

Nordic Business Forumin jakamassa tapahtumakirjassa jokaiselle puhujalle on luotu oma tyhjä sivu, johon saa tiivistää kolme omaa havaintoa puhujien esityksestä. Ohessa omat huomioni Damodaranista:

 • Yrityksen arvo muodostuu sen tarinasta ja numeroista. Jokaisen numeron takana pitää olla tarina.
 • Tarina dominoi nuorten yritysten arvonmääritystä (esim. markkinapotentiaali, euroa per palkattu henkilö, 20/20 SaaS-sääntö)
 • Numerot dominoivat kypsän yrityksen arvonmääritystä (esim. kertoimet, ROIC-WACC, makroluvut kuten korot ja bruttokansantuotteen kasvu)

3J Partners saavutti viime keväänä 10 vuoden iän. Ajattelinkin ottaa puheeksi Damodaranin opit seuraavassa partnerikokouksessa, jotta voimme ryhtyä hyvissä ajon valmistautumaan teinivuosiamme varten.

Akseli Paavola


3J Partners palvelee asiantuntijana ja neuvonantajana vaativissa pk-sektorin yritysjärjestelyissä. Haluaisitko kuulla lisää aiheesta? Ota rohkeasti yhteyttä meihin, niin jutellaan. Luottamuksellisesti.