28.11.2018 Blogit ja vlogit

Järkevä omistaja sopeuttaa riskit omaan elämäntilanteeseensa

Yrityksen omistajan iästä riippumatta kannattaa miettiä millaista riskiä on valmis kantamaan ja mikä riski-tuotto -suhde on tasapainossa oman elämän kanssa.

Jaakko Niskanen, 3J Partners
Jaakko on 3J Partnersin perustajaosakas ja työskentelee yrityskauppojen, rahoitusjärjestelyiden ja muiden omistusjärjestelyiden projektijohtajana.

 

Usein pk-yrityksen omistajalla on iso osa omaisuudesta kiinni omassa yrityksessään ja näin ikään kuin kaikki munat samassa korissa. Omistaja ei usein voi hajauttaa tätä epäsystemaattista eli yksittäiseen yritykseen liittyvää riskiä pois. Näin yrityksen tuoton arvon vaihtelu on suurempaa kuin hajautetun sijoitussalkun.

Otetaan yksinkertainen esimerkki hajautuksesta ja yksittäiseen yritykseen liittyvästä riskistä. Oletetaan, että yrityksesi arvo perustuu markkinatilanteesta riippumatta kertoimeen 5 x EBITDA (käyttökate). Omistamalla yhden yrityksen, käyttökatteen muutos heiluttaa valtavasti omaisuutesi arvoa. Omistamalla kymmentä yritystä, pystyt hajauttamalla poistamaan epäsystemaattisen riskin, koska yritysten käyttökatteiden korrelaatio pienenee hajautuksen myötä.

Oman yrityksen tuotto-odotuksen ja riskillisyyden pitää ennen kaikkea olla balanssissa oman elämäntilanteen kanssa.

Sijoittamisen riskit eläkeiän lähestyessä

Rationaalinen vaihtoehto eläkeiän lähestyessä on myydä yritys ja sijoittaa myynnistä saadut rahat omaan elämäntilanteeseen sopivampaan tuoton ja riskin yhdistelmään. Ja toki olettaen, ettei yritykselle löydy jatkajaa omasta perhepiiristä. Yrityksen omistajan riskinsietokyky pienenee vanhenemisen myötä, koska aika ei ehdi korjata omaisuuden arvon vaihtelusta aiheutuvia tappiota.

Aivan kuten eläkesijoittajan optimoidessa sijoitussalkun riskillisyyttä omaan elämäntilanteeseen. 30-40 -vuotiaan eläkesäästäjän sijoitussalkku on hajautettu osakemarkkinoille. 55-vuotias eläkesäästäjä alkaa pienentää osakepainoa ja sijoittaa osan varoista korkosijoituksiin ja muihin matalamman riskin omaisuusluokkiin. Ennen eläkeikää ja varojen realisoitumista sijoitussalkku on vähäriskisissä korkosijoituksissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Kun eläkeikään on vielä matkaa

Mikäli yrityksen omistajana eläkeikä ei ole lähellä, voi rationaalinen vaihtoehto koko osakepääoman myynnin sijaan olla tuotto-odotuksen kasvattaminen ja riskin jakaminen pääomasijoittajan kanssa. Perinteisesti pääomasijoittajan mukaan ottaminen mahdollistaa liiketoiminnan kasvattamisen moninkertaiseksi ja näin tuotto-odotuksen kasvun.

Vastapainona on tietysti riskin kasvu verrattuna vaihtoehtoon, että yritys myytäisiin 100-prosenttisesti teolliselle ostajalle. Riskin kasvu johtuu lopullisen exitin ja omaisuuden realisoinnin siirtymisestä pääomasijoittajalle tyypillisen omistusajan verran eli 5-8 vuodella.

Yleensä pääomasijoittajan mukaan ottaminen mahdollistaa usein ns. ”väli-exitin”, jossa yritys myydään perustettavalle yhtiölle ja yrityksen myyjällä on mahdollisuus sijoittaa perustettavaan yhtiöön yhdessä pääomasijoittajan kanssa. Näin järjestelyn yhteydessä pääomia vapautuu ja riskitason voi päättää sijoittamalla joko enemmistö- tai vähemmistöomistuksen verran.

Oletpa sitten kolmekymppinen tai kuusikymppinen yrityksen omistaja, suo itsellesi hetki aikaa pohdinnalle, minkälaisen riskitason olet valmis sietämään ja toisaalta mikä mahdollistaa oman elämän balanssin ja levolliset yöunet.

Jaakko Niskanen

Lue myös toimitusjohtajamme Juuson haastattelu, jossa hän kertoo yrityksen myyntiprosessiin valmistautumisesta.


3J Partners palvelee asiantuntijana ja neuvonantajana vaativissa yrityskaupoissa. Haluaisitko kuulla lisää aiheesta? 

Ota rohkeasti yhteyttä meihin, niin jutellaan. Luottamuksellisesti.