24.2.2020 Blogit ja vlogit

Mihin yrityskauppakertoimet perustuvat? – vlogi

Mitä tarkoitetaan yrityskaupan kertoimilla? Akseli Paavola ja Mika Ilvonen avaavat videolla kertoimia ja niiden taustalla vaikuttavia muuttujia.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Tervetuloa jälleen 3J:n videoblogien pariin. Analyytikko Mika Ilvonen jututtaa videolla 3J:n osakasta, yrityskauppaprojekteja vetävää Akseli Paavolaa aiheenaan yrityskaupan kertoimet.

Mitä tarkoitetaan yrityskaupan kertoimella?

– Teoriassa yrityskaupan kerroin on yrityksen arvo jaettuna sen jollain taloudellisella tunnusluvulla. Esimerkiksi käyttökatteella tai liikevaihdolla. Kertoimen taustalla tapahtuu paljon asioita.

Mihin kertoimet perustuvat?

– Ne perustuvat talousteoriaan. Yleisesti hyväksytty malli on, että osakkeen arvo on sen tulevien kassavirtojen nykyarvo. Jos tästä hypätään kertoimiin, niin kertoimissa on tislattu kassavirtojen nykyarvo yhteen lukuun. Taustalla on yrityksen kasvu, sijoitetun pääoman tuotto ja yrityksen sijoittajien tuottovaatimus.

Pystytkö kuvailemaan hieman tarkemmin näitä muuttujia, mistä kerroin muodostuu?

– Käytännössä kerroin muodostuu neljästä eri muuttujasta. Merkittävin niistä on yrityksen kasvu. Mitä kovempi kasvu on, sitä korkeampi kerroin tietysti on. Seuraava on kasvun kesto. Jos kasvun kesto on pitkä, niin silloin luonnollisesti myös kerroin on korkeampi. Kolmas muuttuja on yrityksen sijoitetun pääoman tuotto. Mitä parempaa tuottoa yritys tuottaa, sitä suurempi kerroin muodostuu. Viimeinen kerrointa alentava tekijä tai muuttuja on sijoittajan tuottovaatimus. Eli minkälaisen tuoton sijoittaja tai ostaja yritykselle vaatii.

Miten saadaan kaikki kassavirrat näkymään yhdessä luvussa?

– Helpointa kertoimien muodostusta on lähteä purkamaan osinkoperusteisesta arvonmäärityksestä. Osinkohan on yrityksen omistajalle tulevaa kassavirtaa ja sen perusteella voidaan laskea yrityksen arvo.

Katso videolta Mikan ja Akselin keskustelu kokonaisuudessaan. 

Täältä voit katsoa kaikki vlogimme.

Yhteydenottopyyntö