2.7.2018

Kahipa Oy:n myynti Ahlsell Oy:lle

3J Partners Oy toimi myyjien neuvonantajana yrityskaupassa, jossa Kahipa Oy:n omistajat Marjatta, Veikko ja Ville Salminen myivät 100 % yhtiön osakkeista Ahlsell Oy:lle.

Kahipa Oy on toiminnassaan erikoistunut talotekniikan kannakkeiden sekä muiden lvi-tarvikkeiden maahantuontiin, valmistukseen ja jälleenmyyntiin yritysasiakkaille. Kahipa on omassa tuotesegmentissään alansa huippu ja yksi johtavista toimijoista Suomessa.

Yrityksen myyntiprosessin Kahipan omistajat ulkoistivat 3J Partnersille. Ville Salminen kertoo, että hänet yllättivät yrityskauppaprosessissa ennen kaikkea taloudellisen neuvonannon suuri rooli sekä kilpailutusprosessin vaativuus ja laajuus.

Yrityskauppa lähti liikenteeseen arvonmäärityksestä, tavoitteellisen kauppahinnan asettamisesta ja yritysesitteen (Information Memorandum) laatimisesta. 3J:n ammattitaito sekä erittäin laadukas Information Memorandum auttoivat siinä, että ostajaehdokkaiden hintanäkemykset ylittivät meidän myyjien asettamat alkuperäiset tavoitteet, Salminen pohtii.

Kilpailutusprosessissa valikoitui neuvotteluvaiheeseen kolme potentiaalista ostajaa, joiden hintanäkemykset ja muut ostajalle asetetut kriteerit vastasivat tavoitteitamme. Eniten lisäarvoa 3J:n kumppanuudesta saimme kauppaneuvotteluiden aikana. Kaikilla kolmella ostajaehdokkaalla oli oma sisäinen M&A osasto ja neuvonantajat, joten 3J:n kokemus ja neuvottelutaidot olivat suuri apu kauppaneuvotteluissa, ja sen avulla saimme varmasti neuvoteltua paremmat kauppaehdot.