14.6.2021 Blogit ja vlogit

Onnistuneeseen yrityskauppaan vastuullisuus on valtti

Yrityskauppojen tulevaisuuden näkymissä parhaiten pärjäävät vastuullisesti johdetut yritykset, jotka sopeutuvat muutokseen. Sijoittavat arvostavat hyvin laadittua vastuullisuusraporttia, joka on pian tätä päivää myös pk-sektorilla. Vastuullisuusraportoinnit, kuten yleistynein ESG ovat yksi tapa erottautua pk-sektorilla, ja kertoa ostajille yrityksestään moniulotteisemmin. Ostavalle taholle raportti mahdollistaa vastuullisen yrityskaupan, jossa ostopäätös perustuu vankkoihin faktoihin.

ESG vastuullisessa yrityskaupassa

Vastuullisessa sijoittamisessa ja yrityskaupoissa ei voi olla törmäämättä kirjainyhdistelmään ESG. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista ”environmental, social ja governance”. Suomen kielessä ESG:stä puhutaan vastuullisuusraporttina, jossa vastuullisuus hahmotetaan ympäristön, yhteiskunnan ja hallintotavan kautta. Yrityskauppojen näkökulmasta tarkasteltuna raportti koostuu vähintäänkin yrityksen, omistajien ja henkilöstön esittelystä, tuotteista, tuotannosta, tavoitteista ja niiden eteen tehdyistä ratkaisuista.

Huolellisesti laadittu vastuullisuusraportti mahdollistaa vastuullisen yrityskaupan, jossa on otettu huomioon laaja-alaisesti yrityksen sosiaalinen, sekä ympäristöä ja yhteiskuntaa koskeva vastuu. Koska vastuullisuus on niin moniulotteinen asia, voidaan raportissa painottaa eri asioita. Kun raporttia laaditaan, on tärkeää miettiä, mitä vastuullisuus tarkoittaa omalle yritykselle. Yhtä merkityksellistä on ottaa huomioon, mitkä seikat korostuvat potentiaalisen ostajan arvokokemuksessa.

ESG on ajankohtainen aihe tällä hetkellä myös sijoittamisessa, jossa lyhenne tuleekin usein vastaan. On hyvä huomioida, että ESG voi tarkoittaa yhdessä sijoittamisen rahoitusvälineessä hieman eri asiaa kuin toisessa. Yhtäläistä on kuitenkin se, että laadukas vastuullisuusraportti kertoo moniulotteisesti yrityksestä ja sen rakenteista. Ennen kaikkea raportti avaa merkityksiä valintojen takana: miksi johtaviin positioihin on valittu juuri tietyt henkilöt, miten tuotannolliset asiat on otettu huomioon ympäristön kannalta, kuinka yritystä johdetaan?

Tarkoittaako vastuullinen kaupankäynti tuotoista tinkimistä?

Vastuullinen kaupankäynti sotketaan toisinaan virheellisesti hyväntekeväisyyteen. Yhtä lailla on yhä huonosti tunnettu asia, että vastuullinen ja eettinen johtaminen ovat kilpailuetu, joka korreloi positiivisesti taloudellisen tuoton kanssa. Yrityksen halu toimia ja avata toimintaansa vastuullisesti on seikka, joka herättää tulevaisuudessa ostavien tahojen huomion yhä vahvemmin.

Vastuullista johtamista on tärkeää ymmärtää laajemmalta kantilta, jotta näkee sen merkityksen pk-sektorilla. Pörssiyhtiöihin liittyvien tutkimusten ja listausten perusteella parasta tulosta tahkovat yritykset, jotka pärjäävät erityisen hyvin, kun tarkastellaan vastuullisia näkökulmia esimerkiksi ympäristövastuussa ja hallintotavassa. Listauksia on tehnyt muun muassa Governance Metrics International. Listan tulokset kertovat yhtä vahvasti myös sen, että vastuullisesti heikommin johdetut yritykset löytyvät listauksen häntäpäästä.

Mitä isot edellä, sitä pienemmät perässä. On kiistaton fakta, että vastuullisuusraportointi on asia, jota osataan vaatia jatkossa enemmän myös pk-sektorin yrityksiltä yrityskauppojen yhteydessä. Vastuullisen ja eettisen imagon toimijat erottuvat taatusti kilpailijoistaan.

Hyvä vastuullisuusraportti on kilpailuetu

Yrityskauppojen tulevaisuus näyttää mielenkiintoiselta, kun sitä peilataan vastuullisen sijoittamisen markkinoihin, jossa murros tapahtui voimakkaasti 2010-luvulla. Tästä kertoo paljon se, että markkinoilta löytyy useita erilaisia rahastoja ja ETF:iä, joissa painottuu vähähiilisyys, kiertotalous, kestävä kehitys ja yhteiskunnallinen vaikutus. On selvää, että nämä samat seikat kiinnostavat myös yrityskaupoissa, kun etsitään hyvää sijoituskohdetta, joka kukoistaa tulevaisuudessakin.

Voimakkaasti verkottuneessa maailmassa nopea tiedonkulku rakentaa erilaista, vastuullisempaa maailmaa. Muutos on alkanut, kun se tavoittaa myös kahvipöytäkeskustelut. Tästä kertoo myös se, miten laaja-alaisesti vastuullisuus-teema näkyy keskusteluissa koskien niin sijoittamista kuin yrityskauppaa.

Julkinen vastuullisuusraportointi on helppoa silloin, kun yritys toimii vastuullisesti. Vastuun kantamisen ei tarvitse olla riippakivi. Parhaimmillaan vastuullisuus voi olla yrityksen sisäisen voiman lähde. Läpinäkyvyys on tätä päivää. Asia nähdään enemmän avoimuutena kuin suurennuslasin alle joutumisena. Pk-sektorin yrityskaupoissa vastuullisuusraportti kertoo avoimuudesta, rohkeudesta ja valmiudesta muutoksiin. Vastuullisuusraportti viestii yrityksen avoimuudesta ja vastuullisuudesta koko alalle, sidosryhmille ja ennen kaikkea asiakkaille.