22.12.2021 Blogit ja vlogit

Mitä etua tuo pääomasijoittaja?

Tuoreen selvityksen mukaan pääomasijoituksen saaneiden yritysten kasvu liikevaihdolla mitattuna on 9 kertaa nopeampaa ja henkilöstömäärällä mitattuna 5 kertaa nopeampaa kuin samankokoisten ja samoilla toimialoilla toimivien verrokkiyritysten. Pääomasijoittaja vauhdittaa yrityksen kasvua, kun yritykseen tarvitaan uutta osaamista, rahoitusta tai kasvudraivia. Kun markkinoilla on mahdollisuus tehdä kasvua omalla liiketoiminnalla tai palveluilla vauhdikkaammin kuin mihin itse pystyy, on pääomasijoittajan mukaanotto hyvä ratkaisu.

 

Mitä pääomasijoittajalla on tarjota?

Pääomasijoittaja on sijoittaja, joka tarjoaa rahoitusta, osaamista sekä verkostoja yrityksille, hakien samalla arvonnousua sijoitukselleen. Pääomasijoitusyhtiöillä on yleensä käytössään sijoitusammattilaisten tiimi, joiden tehtävänä on etsiä uusia sijoitusmahdollisuuksia sekä kehittää jo hankittujen yhtiöiden liiketoimintaa eteenpäin. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa yrityksen arvoa siten, että arvonnousu hyödyttää kaikkia osakkeenomistajia sekä tukee alkuperäisten omistajien riskien hajautusta. Tyypillisesti sijoittajan omistusajan pituus kohdeyhtiössä vaihtelee 3-7 vuoden välillä, jonka päätteeksi yhtiö myydään teolliselle ostajalle, toiselle pääomasijoittajalle tai listataan pörssiin sovitun suunnitelman mukaisesti.

Pääomasijoittajat ry:n ja KPMG:n tuoreen selvityksen mukaan pääomasijoituksen saaneiden yritysten kasvu liikevaihdolla mitattuna on 9 kertaa nopeampaa ja henkilöstömäärällä mitattuna 5 kertaa nopeampaa kuin samankokoisten ja samoilla toimialoilla toimivien verrokkiyritysten. Selvityksessä seurattiin yrityksiä kolmen vuoden ajan siitä lähtien, kun yritys sai ensisijoituksensa pääomasijoittajalta.

Vuosittainen kasvu verrokkiyrityksiin nähden oli vauhdikasta, sillä pääomasijoittajien omistamien yritysten liikevaihto kasvoi lähes puolella (48,7 %) ja henkilöstön määrä lisääntyi noin viidenneksellä (23,2 %). Verrokkiyrityksissä kasvu oli maltillisempaa, kun niiden liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia ja henkilömäärä viisi prosenttia vuosittain.

Pääomasijoittamisen etuja muihin rahoitusmuotoihin verrattuna ovat muun muassa ammattimainen ote toiminnan kehittämiseen sekä sijoittajan yritykseen tuoma laaja osaaminen sekä kontaktit. Pääomasijoittajat kun ovat hyvin verkostoituneita liike-elämässä ja pystyvät tuomaan yritykseen alan parhaat osaajat ja hallituksen. ​​

”Pääomasijoittamisen etuja muihin rahoitusmuotoihin verrattuna ovat muun muassa ammattimainen ote toiminnan kehittämiseen sekä sijoittajan yritykseen tuoma laaja osaaminen sekä kontaktit.”

Lisäksi pääomasijoittaja tuo toiminnan fokuksen ja tavoitteet selkeästi esille – yrityksen toimintaan tulee mukaan suunnitelmallisuutta: tuonne yhtiönä haluamme päästä ja nämä ovat ne tavat, joilla tavoitetta kohti lähdemme menemään ja niihin tavoitteisiin pääsemme. Kaikki nivoutuu siihen, että toimintaa kehitetään pääomasijoittajan kanssa aktiivisesti yhdessä. Tämä mahdollistaa sen, että yritys saa tukea ja turvaa pääomasijoittajan puolelta sitä tarvitessaan – niin taloudellisesti kuin henkisesti.

Mitä pääomasijoittajat etsivät kohdeyrityksestä?

Tärkeimpiä ominaisuuksia, joita pääomasijoittajat tyypillisesti kohdeyhtiöistä haluavat ovat mm.:

  • osaava tiimi
  • näyttöä kannattavan kasvun potentiaalista
  • hyvä kasvustrategia
  • kasvava tai muutoksessa oleva markkina

Pääomasijoittajia on paljon erilaisia. Jotkut sijoittavat isoihin ja jotkut pieniin yrityksiin. Pääomasijoittaja voi olla generalisti tai fokusoitua johonkin tiettyyn toimialaan, kuten teknologia-yrityksiin tai perinteisempään teollisuuteen. Jotkut haluavat tulla yrityksen suurimmiksi omistajiksi aktiivisella omistamisella ja kehitysotteella, kun taas toisille riittää vähemmistö ja lähinnä rahoittajan rooli.

Useimmat pääomasijoittajat sijoittavat lähtökohtaisesti ulkopuolista rahaa – tyypillisesti instituutiosijoittajat ja varakkaat henkilöt – , mutta kaikille yhteisenä tekijänä voidaan pitää niiden tavoitetta löytää hyvän tuottopotentiaalin kohteita.

Pääomasijoittajat ovat ammattilaisia yritysjärjestelyissä, joten he tarkastelevat myös paljon yritysostopotentiaalia, jolla kasvua saadaan nopeutettua.

”Pääomasijoittajia on paljon erilaisia. Jotkut sijoittavat isoihin ja jotkut pieniin yrityksiin.”

Pääomasijoittajan mukaanotto on hyvä vaihtoehto yrityksen omistajille, kun toiveena on kasvu, strateginen kumppanuus sekä riskien hajautus. 3J Partners on toteuttanut useita järjestelyjä pääomasijoittajien kanssa, joten pystymme auttamaan yritystäsi kartoittamaan olisiko pääomasijoittajan mukaanotto hyvä vaihtoehto.

 

Jos kiinnostuit aiheesta, voit lukea lisää blogistamme ”Kuinka löytää oikea pääomasijoittaja?

 

Haluatko lisää ajankohtaista tietoa ja vinkkejä yrityskauppoihin liittyen?

Liity alta postituslistallemme. Siten saat tietää ensimmäisten joukossa tärkeimmät uutisemme, lähetämme sinulle sähköpostia kuitenkin korkeintaan 1-2 kertaa kuukaudessa. Valitsemalla ”Tilaa”, annat 3J Partnersille luvan henkilötietojesi tallentamiseen ja käsittelyyn, jotta sinulle voidaan lähettää tilaamaasi sisältöä.

Tilaa yrityskaupan vinkit suoraan sähköpostiisi