13.10.2021 Blogit ja vlogit

Hiilijalanjäljen hallinta tukee yrityskaupan toteutumista

Kun puhutaan onnistuneista yrityskaupoista, vastuullisuudesta on tullut yhä tärkeämpi tekijä. Yrityskauppoja suunniteltaessa ja toteutettaessa on yrityksen tärkeää tuoda mahdollisimman selkeästi esille, miten vastuullinen toiminta on huomioitu liiketoiminnassa. Asian pelkkä noteeraus ei ole riittävää, vaan vastuullisesta toiminnasta täytyy löytyä myös konkreettisia toimenpiteitä. Hiilijalanjäljen laskenta on yksi toimiva väline, jonka avulla yritys voi ottaa haltuun vastuullisuuden yhden osa-alueen — ilmaston.

 

Yrityksen on tiedostettava omat ilmastovaikutuksensa

Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen keskustelu yritysten hiilijalanjäljen muodostumisesta ja minimoimisesta räjähti. Harva yritys tänä päivänä pystyy väistämään ympäristövastuullisuuteen ja ilmastoon liittyviä kysymyksiä omassa toiminnassaan – eikä väistely missään nimessä kannata.

Kuluttajat ovat yhä valveutuneempia ja kiinnostuneempia ilmastoasioista. He vaativat monesti jo tuotetasolla tietoa siitä, mikä tuotteen ilmastovaikutus on. Tämä heijastuu tietenkin pitkälle yritysten toimintaan asti, sillä kiristyvässä markkinassa menestyminen edellyttää nykyisin myös vastuullisuuskysymyksien haltuunottoa. Esimerkiksi moni toimija vaatiikin jo alihankkijoiltaan hiilijalanjälkitietoja perusteena yhteistyön alkamiselle.

Kuluttajien ohella vastuullisuuskysymykset ovat nousseet merkittävään osaan myös sijoitus- ja rahoitusmaailmassa. Myös yrityskauppatilanteessa liiketoiminnan ilmastovastuullisuuden ja hiilijalanjäljen hallitsemisella on saavutettavissa etua, sillä sijoittajia kiinnostaa nykyään enenevässä määrin sijoituskohteidensa liiketoiminnan vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys tärkeänä osana kestävää ja pitkäaikaista arvonluontia. Toisaalta teollisilla ostajilla, eli toisilla yhtiöillä on yhä useammin omat ympäristötavoitteensa, joihin ostettavan kohteen on todennäköisesti kuitenkin sopeuduttava viimeistään yrityskaupan jälkeen. Näin ollen on yritysten oman edun – sekä imagollisen että taloudellisen – mukaista kyetä vastaamaan tähän muuttuneeseen markkinaympäristöön mahdollisimman pian.

Mitä oman liiketoiminnan hiilijalanjälki sitten kattaa?

Vastuullisuuden tärkeydestä huolimatta monessa yrityksessä ei vielä tiedetä, mitä hiilijalanjälki tarkoittaa ja mistä se muodostuu. Hiilijalanjäljellä kuvataan esimerkiksi tuotteen koko elinkaaren aikaista ilmastokuormaa, eli kasvihuonekaasujen kokonaismäärää raaka-aineiden tuotannosta aina tuotteen elinkaaren loppuun asti. Hiilijalanjälki voidaan laskea tuotteille, palveluille ja organisaatioille.

Jyväskyläläisen hiilijalanjäljen hallintaan erikoistuneen Green Carbonin perustajaosakas ja operatiivinen johtaja Kimmo Koistinen kertoo, että hiilijalanjäljen laskennassa noudatetaan kansainvälistä GHG-protokollaa (Greenhouse Gas Protocol). Protokollan mukaan päästöt jaotellaan kolmeen scope-luokkaan:

  • Scope 1 -luokkaan kuuluvat päästöt, joihin yritys voi suoraan vaikuttaa ja joita yritys voi helpoimmin kontrolloida. Nämä päästöt syntyvät paikan päällä yrityksen oman toiminnan seurauksena. Esimerkiksi omien ajoneuvojen polttoainepäästöt.
  • Scope 2 -luokkaan kuuluvat tuotannon epäsuorat ostoenergiaan liittyvät päästöt, kuten esimerkiksi sähkön ja lämmön tuotanto.
  • Scope 3 -luokkaan kuuluvat kaikki muu, kuten myytyjen tuotteiden loppukäytöstä ja tavaroiden ja palveluiden hankinnasta syntyneet päästöt eli kaikki epäsuorat päästöt. Näitä ovat mm. jätehuolto, vesihuolto, logistiikka, materiaalien hankinnan päästöt.

Asiantuntija ja selkeä viestintä avainasemassa

Harva yritys kykenee selvittämään oman toimintansa ilmastovaikutuksia itse, joten monesti tehokkain vaihtoehto on ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation mukaan ottaminen prosessia hoitamaan. Asiantuntijan avustuksella asiaa lähdetään purkamaan askelittain.

– Polku menee niin, että ensin lasketaan ja määritetään, mitkä yrityksen ilmastovaikutukset ovat eli lasketaan hiilijalanjälki. Sen jälkeen selvitetään päästöjen vähennysmahdollisuudet ja tehdään vähentävät toimenpiteet. Vasta kolmantena askeleena on kompensointimahdollisuus, jos haluaa tavoitella hiilineutraalia toimintaa tai tuotteita, kertoo Koistinen.

Hiilijalanjäljen laskemisen ohella asiantuntijan apua voi hyödyntää myös vastuullisuudesta viestittäessä. Yrityksen on tärkeää kertoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille avoimesti ja läpinäkyvästi, millaiset ilmastovaikutukset liiketoiminnalla on ja mitä niiden hallitsemiseksi on jo tehty ja tehdään tulevaisuudessa.

– Jokainen vähähiilisempään suuntaan otettu ja viestitty askel on hyvä signaali esimerkiksi tulevia yrityksen ostajakandidaatteja ajatellen. Näin näytetään selkeästi ulospäin, että toimeen on käyty, korostaa Koistinen.

Kiinnostus oman liiketoiminnan ilmastovaikutuksiin herättää huomiota ostajissa

Tulevaisuudessa liiketoiminnan vastuullisuus on avaintekijä, jota ei yrityskaupassa kannata missään nimessä vähätellä. Yrityksissä onkin hyvä ottaa etumatkaa ja laskea hiilijalanjälki jo nyt. Mitä aiemmin ja nopeammin toimenpiteisiin ryhtyy, sitä helpommin yritys kykenee vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin – ja turvaamaan omaa markkina-arvoaan ostotilanteessa.

– Ennen kun nämä asiat ovat niin sanotusti sylissä, jotain on pakko tehdä. Jos on etukäteen liikkeellä ja pystyy osoittamaan, että nämä asiat ovat osa normaalia liiketoimintamallia ja strategiaa, niin varmasti on paremmat mahdollisuudet yrityskauppakentällä, muistuttaa Koistinen.

Lue lisää vastuullisesta yrityskaupasta:

Tutustu vierailevaan tähteemme sekä Green Carbonin toimintaan täältä:

Haluatko lisää ajankohtaista tietoa ja vinkkejä yrityskauppoihin liittyen? Liity alta postituslistallemme. Lähetämme sinulle sähköpostia korkeintaan 1-2 kertaa kuukaudessa. Valitsemalla Tilaa, annat 3J Partnersille luvan henkilötietojesi tallentamiseen ja käsittelyyn, jotta sinulle voidaan lähettää tilaamaasi sisältöä.

Tilaa yrityskaupan vinkit suoraan sähköpostiisi