22.12.2022 Blogit ja vlogit

3J Uutiskirje: Vuoden 2022 tilastot ja ennustukset

Tervetuloa 3J:n joulukuun 2022 uutiskirjeen pariin!

Tämän kuukauden uutiskirjeessä käsittelemme seuraavia aiheita:

1) Katsaus vuoden 2022 yrityskauppamarkkinaan

2) Yrityksen paras omistaja -periaate

Antoisia lukuelämyksiä 3J:n tiimin puolesta!

1. Vuodesta 2022 tulossa ennätyshuono yrityskauppavuosi

Yrityskauppamarkkinoilla on tällä hetkellä hektiset ajat, kun kaupat yritetään saada maaliin ennen vuoden vaihetta. Voimia neuvonantajatiimeille vuoden viimeiseen rypistykseen!

Voidaan kuitenkin jo tässä kohdassa vuotta todeta, että vuodesta 2022 on tulossa huonoin yrityskauppavuosi vuosikausiin. Sota, energiakriisi, inflaatio ja taantumapelot näyttävät hyydyttäneen markkinan täysin kesän jälkeen.

Alkuvuosi 2022 näytti vielä kohtuulliselta, kun lähes ennätyksellisen vuoden 2021 jälkeen yrityskauppojen lukumäärä oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla n. 20–30 % jäljessä edellistä vuotta. Sen jälkeen tilastot indikoi, että kolmannella kvartaalilla ja tähän mennessä toteutuneet (1.12.–21.12.) neljännen kvartaalin kaupat ovat n. 60–80 % alle edellisen vuoden tason.

Yrityskauppojen lukumäärän lasku näyttää kohdistuneen eniten juuri pk-sektorille eli alle 50 MEUR liikevaihdon yrityksiin, sillä yli 50 MEUR liikevaihdon yrityksien kauppamäärät ovat tilastoissa suurin piirtein edellisten vuosien tasolla.

Mielenkiintoista on kuitenkin havaita, että alle 10 MEUR liikevaihtoluokan yrityskauppojen laskutrendi näyttää olevan osa pidempiaikaista trendiä, ei pelkästään väliaikainen lasku. Jos vuoden 2022 toteutuneita kauppamääriä verrataan edelliseen yrityskauppavuoden 2015 ennätyslukuihin, nähdään että suurin muutos kohdistuu alle 10 MEUR liikevaihtoluokan yrityksiin.

Osan yrityskauppamäärien laskusta vuosien 2015–2022 välillä voidaan olettaa johtuvan rakenteellisista tekijöistä.

Esimerkiksi julkaisutoiminnassa (lehdet, pelit ja ohjelmisto) yrityskauppoja oli vuonna 2015 32 kappaletta, joista iso osa liittyi lehtien julkaisuun liittyvään toimintaan. Digitalisaation myötä useat lehdet ovat lakanneet toimimasta ja konsolidaatiota on tapahtunut jo paljon, joten voidaan olettaa, että kauppamäärät lehtitoimintaan liittyvältä osin ovat laskeneet alhaiselle tasolle pysyvästi.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuumat yrityskauppavuodet näyttävät olevan päättyneet, kun isot toimijat konsolidoivat koko markkinan edellisien vuosien aikana. Markkinassa ei ole enää hirveästi ostettavaa, joten kauppojen tahti on hidastunut selvästi.

Vähittäiskaupan puolella vuosi 2015 oli ennätys vuosi. Markkinaa kuvasi silloin useat optikkoliikkeiden kaupat (Synsam, Silmäasema), Stockman myi Hobbyhallin ja Akateemisen kirjakaupan, Kesko myi Anttilan ja toisaalta useita kasvuvaiheen verkkokauppoja ostettiin.

Viime vuosina vähittäiskaupassa on ollut vähemmän aktiviteettia, joka selittynee sillä, että murros kivijalkakaupasta verkkokauppaan on jo pitkällä eikä alalla ole enää hirveästi konsolidaatiopotentiaalia.

Toimialakohtaisesta tarkastelusta nähdään myös, että kauppamäärät ovat laskeneet paljon pk-sektorin yrityksiä sisältävissä valmistusteollisuuden (esim. puusepänteollisuuden, paperi, konepaja, elektroniikka ja laitteistojen valmistus), tukkukaupan ja IT-palveluiden toimialoilla.

Näitä toimialoja kuitenkin yhdistää, että niissä ei ole havaittavissa selkeitä yksittäisiä rakenteellisia tekijöitä yrityskauppojen lukumäärien laskulle. Vuoden 2022 laskun voi olettaa selittyvän enemmän yleisillä taloudellisilla tekijöillä

Mielenkiintoisena huomiona yrityskauppamarkkinoista on, että tilitoimistoala on toimialoista ainoa, joka on ollut kasvussa yrityskauppojen lukumäärillä mitattuna vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2015. Tätä selittää alan digitalisaation eteneminen ja konsolidointi, joissa isommat toimijat hankkivat pienempiä tilitoimistoja. Trendi näkyy myös useassa alan pörssilistautumisessa ja pääomasijoittajahankkeissa (Talenom, Aallon, Administer, Tietoakseli).

Yrityskauppamarkkinan lasku tänä vuonna ei ole näkynyt 3J:n toiminnassa, sillä tämä vuosi tulee olemaan 3J:llä jälleen ennätysvuosi.

Loppuvuoden perinteisiin kuuluu olennaisesti myös tulevaisuuden ennustaminen. Ennustammekin, että ensi vuonna energiasektorin yrityskauppa-aktiviteetti tulee kasvamaan selvästi.

Ennustamme, että tämä tulee koskemaan niin uusiutuvan energian hankkeita, energiayhtiöitä ja energia-alan projekti- ja insinööriyhtiöitä sekä alihankintaketjuja kautta linjan. Tästä on jo merkkejä, kun esimerkiksi pääomasijoittaja Capman sijoitti uusiutuvan energian hankekehitysyhtiö Skarta Energyyn, mutta odotamme että kehitys tulee jatkumaan laajalla rintamalla.


2. Miten ennustaa ja hinnoitella yritysostokohde paremmin?

Credit Suissen investointipankkiirit ovat kirjoittaneet n. 150 sivuisen tutkielman (”The Base Rate Book Integrating the Past to Better Anticipate the Future”), miten tehdä parempia investointi-, pääomasijoitus- ja pörssipäätöksiä.

Heidän loppupäätelmänsä on, että yksinään syvällinen toimialaosaaminen ja loputon yrityskohtainen tutkimustyö (”Inside view”) ei riitä tarkkoihin ennusteisiin. Tarvitaan myös tarkka tietämys mitä vastaavissa päätöstilanteissa on tapahtunut historiassa (”Outside view”).

Esimerkiksi yrittäjä tai pääomasijoittaja voi syvällisen toimialaosaamisensa ja tutkimustensa perusteella ennustaa, että ostettava yritys tulee kasvamaan tulevaisuudessa todella nopeasti ja todella pitkään.

Raportin johtopäätösten perusteella tämä ei kuitenkaan riitä, vaan yritysostokohteen menestyksen ennusteessa pitäisi huomioida myös, miten muut yritykset ovat kasvaneet historiassa vastaavissa tilanteissa. Jos on todella harvinaista historian perusteella, että yritykset kasvavat todella nopeasti todella pitkään, tulisi yritysostokohteen ennusteiden ja erityisesti ostohinnoittelun huomioida nämä.

Credit Suissen investointipankkiirit esittävät esimerkiksi tilaston, jossa heidän laajan tietokantansa yrityksistä vain 2 % kasvaa n. 20–25 % vuodessa 10 vuoden ajan.

Ottaen huomioon kuinka harvinaista nopea pitkään kestävä kasvu yrityksillä on, tulisi yrittäjien ja pääomasijoittajien huomioida miten paljon mahdollisesta yritysostokohteesta kannattaa maksaa.

Lisäksi tulisi punnita kuinka paljon painoarvoa esimerkiksi optimististen johdon ennusteiden pitäisi saada tehtäessä päätöksiä.

Palaamme asiaan taas ensi vuonna tammikuun uutiskirjeen muodossa. Haluamme 3J Partnersin puolesta kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta!Uutiskirjeen tilaus

Klikkaa tästä ja tilaa Suomen suosituin yrityskaupan uutiskirje sähköpostiisi.