29.9.2023 Blogit ja vlogit

3J markkinakatsaus 09/23: Markkina pohjaamassa?

Tervetuloa 3J.n uutiskirjeen pariin!

Syyskuun katsauksessa käsittelemme seuraavia aiheita:

1) Elokuun yrityskaupat: Pohja näkyvissä?

2) Kilpailijoiden vs. 3J:n markkinanäkemys

3) Yrityskaupan tilastot toimialoittain ja kokoluokittain

1. Markkinakatsaus

Elokuun yrityskaupat samalla tasolla edellisen vuoden elokuun kanssa

Moni yrityskaupan neuvonantoa tarjoava yritys on viime aikoina arvioinut, että yrityskauppamarkkinalla on nähtävissä piristymisen merkkejä.

Goldman Sachsin mielestä toisen kvartaalin kasvaneiden megadiilien (> $10 b.) kauppamäärät ja muutama iso teknologia-IPO (esim. ARM ja Instacart) indikoi positiivista näkymää lähitulevaisuudelle.

PWC odottaa, että Suomen yrityskauppamarkkina lähtee kasvuun 2024 alkaen, koska Q2 aikana ja Q3 ensimmäisinä kuukausina markkina näytti piristymisen merkkejä heidän tilastoissaan.

Tietoakselin arvion mukaan hidastuva inflaatio ja rahoittajien luottamuksen palautuminen ovat ensimmäisiä merkkejä paremmasta tulevaisuudesta.

Olemme samaa mieltä, että yrityskauppamarkkina näyttää pohjaamisen merkkejä, mutta silti vielä varovaisia tekemään ennustuksia selkeästi paremmasta tulevaisuudesta.

Tilastojemme mukaan elokuun yrityskauppamäärä oli samalla tasolla viime vuoden elokuun kanssa – ensimmäinen kuukausi pitkään aikaan kun markkina ei enää laskenut.

Kauppojen lukumäärä oli kuitenkin edelleen selvästi alle pidemmän aikavälin keskiarvojen, eikä laskun loppumisesta pysty tekemään loogista johtopäätöstä, että seuraavaksi tilanne kääntyy selvästi paremmaksi.

Taulukko 1: Suomen yrityskauppojen lukumäärä kvartaaleittain 2022-2023 / Orbis M&A-tietokanta, 3J analyysi.

Perustelut 3J:n varovaiselle markkinanäkemykselle

Varovaisuutemme lähitulevaisuuden Suomen yrityskauppamarkkinan selkeästä piristymisestä johtuu pääasiassa heikosta yritysten luottamuksesta.

Yritysten luottamusindeksin kehitys korreloi yrityskauppojen lukumäärien kanssa lähes täydellisesti.

Silloin kun taloudessa menee hyvin ja näkymä on hyvä, uskalletaan tehdä isoja investointeja, ja silloin kun taloudessa menee huonosti ja näkymä epävarma, investoinnit jätetään tekemättä.

Kuva 1: Suomen yrityskauppojen lukumäärä 2016-2023 / Orbis M&A-tietokanta, OECD-tilastot, 3J analyysi

Viime aikoina suomalaisten yritysten luottamusindeksi on ollut laskussa, eikä se näytä mitään merkkejä piristymisestä. Elokuussa yritysten luottamus lähenteli jo koronakriisin pohjia.

Kuva 2: Yritysten luottamusindeksi (BCI) / Lähde: OECD

Ottaen huomioon vähintään noin kuuden kuukauden yrityskauppaprojektin läpimenoaika, tämän hetkinen yritysten luottamus ei indikoi, että projekteja olisi lähdössä paljon enempää käyntiin kuin viime kuukausina. Siten näkymä vuoden 2024 alun selvään yrityskauppamarkkinan piristymiseen näyttää heikolta.

Kysymys kuuluukin milloin yritysten luottamus palautuu, jotta investoinnit voivat taas lähteä käyntiin laajalla rintamalla.

Pörssi eri mieltä asiantuntijoiden kanssa markkinakäänteestä

Paras yritysten luottamusta ennakoiva indikaattori on mielestämme pörssi.

Hyvä esimerkki pörssin, yritysten luottamuksen ja yrityskauppaprojektien kuuden kuukauden minimiläpimenoajan dynamiikasta antaa COVID-kriisi.

Vuonna 2020 pörssit ja yritysten luottamus romahti, jolloin vuoden 2020 toteutuneet yrityskaupat olivat matalalla tasolla. Pörssi lähti voimakkaaseen nousuun 2020 puolivälin jälkeen, yritysten luottamus palautui ja yrityskauppamarkkinan aktiviteetti nousi korkealle tasolle vuonna 2021.

Näkemyksemme mukaan Suomen yrityskaupat lähtevät selkeään nousuun pienellä viiveellä pörssin nousun kanssa.

Valitettavasti tällä hetkellä Suomen talouden rakennetta ja siten yrityskauppamarkkinan toimialajakaumaa hyvin kuvaava Helsingin pörssi ei anna syytä optimismiin lähiaikojen Suomen yrityskauppamarkkinan kasvunäkymistä.

Kuva 3: OMX25 kehitys YTD / Lähde: Tradingview

Se, että Goldman Sachs ja kumppanit näkevät syytä optimismiin yrityskauppamarkkinoilla ja me emme, selittyy osin globaalin talouden ja Suomen talouden eri rakenteilla.

Esimerkiksi Goldman Sachsin tilastoissa kasvun merkkejä näyttää lääke- ja raaka-aineteollisuus, joiden kasvua ajaa globaalin talouden kehityksestä riippumattomat tekijät.

Lääketeollisuus on lähtökohtaisesti vakaa toimiala ja raaka-aineteollisuuden positiivinen vire johtuu hyvästä markkinatilanteesta, joka johtunee viime vuosina matalista tuotannon kasvuinvestoinneista ja (siitä johtuvista?) korkeista raaka-aineiden hinnoista.

Näiden sektoreiden merkitys Suomen yrityskauppamarkkinaan ja Suomen talouteen on hyvin pieni, joten niistä ei ole Suomessa yrityskauppamarkkinan kasvun ajureiksi.

Toistamme siis edellisen uutiskirjeen näkemyksemme: ”Suomen talouden rakenne on suuntautunut enemmän perinteisessä teollisuudessa riippuviin toimialoihin, joten kristallipallosta katsoen Suomen yrityskauppamarkkinan syksy jatkuu pimeissä ja sateisissa merkeissä.”

Inflaation hidastuminen ja korkotason lasku -argumentti

Yrityskauppamarkkinan piristymisen pääargumentteina on käytetty ennustettua inflaation hidastumista ja ennustettua korkotason laskua.

Ennustaminen on tunnetusti vaikeaa ja toivommekin että ennustajat ovat oikeassa, mutta näkemyksemme mukaan olennaisempaa kuin merkittävät muutokset makro-muuttujissa on niiden vakaus ja vakaa näkymä.

Toisin kuin kiinteistökaupassa, jossa jokainen prosenttiyksikkö korkotasossa heiluttaa kannattavuuslaskelmia merkittävästi, yrityskaupan matematiikka toimii pääosin yhtä hyvin 3 % ja 5 % korkotasolla, koska lähtökohtaisesti valuaatiotasot ja velkavivut ovat maltillisempia. Jos yritykset ovat luottavaisia tulevaisuuteen, niin diilejä kyllä tapahtuu, pari prosenttiyksikköä sinne tänne ei diilejä kaada.

Se mikä mielestämme kuitenkin on selvä positiivinen indikaattori paremmasta näkymästä, on pääomasijoittajien markkina-aktiviteetti, tai tarkalleen ottaen sen puute.

Kuva 4: Goldman Sachs M&A activity by type of buyer / Source: Goldman Sachs

Pääomasijoittajien liiketoimintamalli perustuu yritysten ostoihin ja myynteihin, joten ennen pitkää ne tulevat markkinoille ostajan ja myyjän roolissa.

Edellisessä uutiskirjeessä totesimme, että Suomen markkinoilla pääomasijoittajat ovat keränneet viime vuosina paljon rahaa, jota ei ole vielä läheskään kaikkea saatu sijoitettua.

Lisäksi aikaisemmin aloitetut rahastot tulevat pikkuhiljaa exit-vaiheeseen, jolloin myös pääomasijoittajien myyntiaktiviteetin voi odottaa lisääntyvän tulevaisuudessa.

Inflaatio voi jatkua ja keskuspankki pitää korkotason korkealla paljon pidempään kuin pääomasijoittajat voivat olla poissa markkinoilta.

Kuva 5: Buyout- ja growth-rahastojen varainkeruu ja sijoitukset / Lähde: Pääomasijoitusyhdistys

LIITETAULUKOT

Taulukko 2: Yrityskaupat toimialaluokittain

Taulukko 3: Suomen yrityskauppojen lukumäärä kokoluokittain

Uutiskirjeen tilaus

Klikkaa tästä ja tilaa 3J:n kuukausittain julkaistava uutiskirje sähköpostiisi!