31.8.2023 Blogit ja vlogit

3J markkinakatsaus 08/23: Syksyn merkkejä

Tervetuloa 3J.n uutiskirjeen pariin!

Elokuun katsauksessa käsittelemme seuraavia aiheita:

1) Heinäkuun yrityskaupat ja matalan aktiviteetin syyt

2) Yrityskaupan tilastot toimialoittain ja kokoluokittain

3) Pääomasijoittajat aktivoitumassa

1. Markkinakatsaus

Heinäkuun yrityskaupat -27 %

Kesä alkaa olla ohi ja syksyn ensimmäiset merkit jo näkyvissä.

Olemme etsineet myös yrityskauppamarkkinan käänteen ensimerkkejä vuoden vaihteesta asti, mutta odottavan aika on ollut pitkä. Valitettavasti näyttää siltä, että markkina ei ole vieläkään kääntymässä.

Kakkos kvartaalilla oltiin n. 30 % jäljellä edellisvuoteen yrityskauppamäärillä mitattuna, eikä heinäkuu näytä sen paremmalta.

Kuva 1: Suomen yrityskauppojen lukumäärä kvartaaleittain 2022-2023 / Orbis M&A-tietokanta, 3J analyysi.

Yritysten luottamus yrityskauppamarkkinan määrittävä tekijä

Tärkein selittävä tekijä yrityskauppamarkkinan alakuloon on näkemyksemme mukaan yritysjohtajien luottamus tulevaisuuteen, ei esimerkiksi liian korkea valuaatiotaso kuten kiinteistömarkkinoilla.

Yritysjohtajien luottamuksen vaikutus yrityskauppamarkkinaan näkyy alla olevasta kaaviosta. Yritysten luottamusindeksin kehitys korreloi lähes täydellisesti yrityskauppojen lukumäärien kanssa.

Kuva 2: Suomen yrityskauppojen lukumäärä 2016-2023 / Orbis M&A-tietokanta, OECD-tilastot, 3J analyysi

Tällä hetkellä yritysten luottamusindeksi mataa korona-ajan pohjien tasolla ja uutisvirta näyttää huonolta, mikä näkyy myös yrityskauppamarkkinan vireydessä.

Katseemme kääntyvätkin pörssiin, joka on paras ennakoiva indikaattori yritysluottamuksen kehitykselle ja siten yrityskauppamarkkinan tulevaisuuden kehitykselle.

Pörssin konsensuksen mukaan teknologiayritysten näkymät ovat parantuneet selvästi suhteessa alkuvuoteen (NASDAQ ~+43 % YTD), kun taas syklisten teollisuusyritysten ovat heikentyneet selvästi (OMX25 ~-10 %).

Kuva 3: NASDAQ vs. OMX25 kehitys YTD / Lähde: Tradingview

Lähes kaikki toimialat laskussa, käänteen merkkejä pienimmissä kaupoissa

Suomen talouden rakenne on suuntautunut enemmän perinteiseen ja sykliseen teollisuuteen, joten kristallipallosta katsoen Suomen yrityskauppamarkkinan syksy jatkuu pimeissä ja sateisissa merkeissä.

Alla olevan taulukon toimialakohtaisissa tilastoissa näkyy, että talouden rakennetta mukaillen suurin osa kaupoista kohdistuu perinteisille teollisuuden aloille ja suurin osa toimialoista on selkeässä laskussa suhteessa viime vuoteen ja pidemmän aikavälin keskiarvoihin.

Kuva 4: Yrityskaupat toimialaluokittain / Lähde: Orbis M&A-tietokanta, 3J laskenta

Vaikka pääosa toimialoista on laskussa, löytyy tilastoista muutama poikkeama.

Esimerkiksi rakentamisen, korjausrakentamisen ja talotekniikan asennuksen yrityskaupat ovat ennätystasolla suhteessa pidemmän aikavälin keskiarvoihin. Kasvun selittää pääasiassa kuumana käyvä talotekniikan- ja LVIS-asentajien yrityskaupat, joiden taustalla on ns. ”sarjaostajien” korkea aktiviteetti.

Kasvussa on ollut myös energia-toimialan kaupat, keskittyen pääasiassa tuulivoimaan ja aurinkopaneeleihin, joskin lukumääräisesti kauppoja on muihin toimialoihin nähden vähän.

Kokoluokittaisessa tarkastelussa yrityskauppojen lukumäärä on laskenut lähes kaikissa liikevaihtoluokissa, joskin aivan pienimmissä kaupoissa kauppamäärien lasku näyttää jo hidastumista.

Kuva 5: Suomen yrityskauppojen lukumäärä kokoluokittain

Pääomasijoittajat aktivoitumassa?

Viime kevään katsauksissa puhuimme, miten vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla suomalaisten pääomarahastojen keruu oli hyytynyt kuin seinään (alla olevan kuvan 45 MEUR H1/2022).

Kuva 6: Suomalaisten buyout- ja growth-sijoittajien varainkeruu / Lähde: Pääomasijoittajayhdistys H1/2022 tilastot

Kun pörssit, velkakirjamarkkinat ja kiinteistömarkkinat romahtivat kaikki samaan aikaan inflaation ja korkotason nousun myötä, institutionaaliset sijoittajat eivät enää voineet lisätä vaihtoehtoisten sijoitusten painoa salkussaan ja pääomasijoittajien varainkeruu tyssäsi.

Pääomasijoitusyhdistys on sittemmin päivittänyt tilastomenetelmiään, mutta näyttää siltä, että vuoden 2022 jälkipuoliskolla, pahimpien taloushuolten hälveneminen ja energiakriisin välttämisen jälkeen, pääomasijoittajien varainkeruu palasi normaalille tasolle (alla olevan kuvan 377 MEUR koko vuotena 2022).

Kuva 7: Suomalaisten buyout- ja growth-sijoittajien varainkeruu, 3J laskelmat / Lähde: Pääomasijoittajayhdistys H2/2022 tilastot (päivitetty tilastomenetelmä)

Yrityskauppamarkkinaan näkökulmasta pääomasijoittajien onnistunut varainkeruu on selkeästi positiivinen indikaattori.

Pääomasijoitusyhdistyksen tilastoihin perustuvien laskelmiemme mukaan viimeisen 3 vuoden aikana pääomasijoittajien varainkeruu oli n. 2,1 mrd. euroa, kun sijoituksia on tehty vasta 1,3 mrd. euroa.

Pääomasijoittajien kanssa käymiemme keskustelujen perusteella he etsivät kuumeisesti hyviä sijoituskohteita ja työpöydät ovat täynnä läpikäytäviä yrityksiä.

Laskelmiemme mukaan pääomasijoittajien yritysostot ovat n. 20-30 % Suomen yrityskauppamarkkinasta, joten heidän aktivoituminen olisi merkittävä piristysruiske yrityskauppamarkkinoille.

Kuva 8: Suomalaisten buyout- ja growth-sijoittajien varainkeruu ja sijoitukset / Lähde: Pääomasijoittajayhdistys H2/2022, 3J laskelmat

Uutiskirjeen tilaus

Klikkaa tästä ja tilaa 3J:n kuukausittain julkaistava uutiskirje sähköpostiisi!