31.5.2024 Blogit ja vlogit

3J markkinakatsaus 5/24: VC-markkina jäässä, Piilaakso vs. Wallstreet, Down-Roundit kirpaisee

Tervetuloa 3J:n uutiskirjeen pariin!

Tämän kuun katsaus on hiukan erilainen aiempiin katsauksiin verrattuna.

Tässä kuussa partnerimme Juuso Aulanko ja senior-analyytikko Turo Kiiski kävivät esittelemässä ajatuksiamme Venture Capital ja startup-yritysten valuaatioon ja sijoittajien hakuun liittyen Platform6:n järjestämässä yleisötapahtumassa Tampereella.

Uutiskirjeemme on koonti tapahtumasta ja näkemyksistämme tämän hetken startuppien markkinatilanteesta:

1) Suomalaisten Venture Capital rahastojen tuotot laskussa

2) Down-roundit tämän hetken markkinarealiteetti

3) Piilaakso vs. Wallstreet


Markkinakatsaus

Suomalaisten Venture Capital rahastojen tuotot laskussa

Pääosin startup-vaiheen yrityksiin sijoittavien suomalaisten VC-rahastojen tuotot ovat olleet laskussa viimeiset pari vuotta TESI:n viimeisten tilastojen mukaan.

Syy tuottojen heikentymiseen on ollut exittien vähentyminen ja valuaatioiden lasku. Rahastojen omistuksien myyminen on hyytynyt, kun valuaatiotasot ovat tulleet alaspäin korkojen nousun myötä ja markkinaympäristö on muuttunut. 

Lähteet: TESI, 3J analyysi

 

Sijoittajilla ja yritysten ostajilla on nyt enemmän vaihtoehtoisia sijoituskohteita, jossa tuottopotentiaali on kasvanut (pörssit, korkotuotteet, yritysostot) eikä alkuvaiheen sijoitukset ole enää suhteellisesti yhtä houkuttelevia kuin aikaisemmin.

Toisaalta, myös yritysjärjestelymarkkina on hidastunut koronapandemian jälkimainingeissa, jolloin startup-vaiheen yritysten myyminen on vaikeutunut yritysten pienen koon ja usein heikon kannattavuuden vuoksi.

Teollisilla- ja pääomasijoittajilla on ollut viime vuosina valinnanvaraa sijoittaako heikosti kannattavaan alkuvaiheen yritykseen vai jo selvästi vakiintuneempaan pieneen tai keskikokoiseen yritykseen, joka on kannattava.

Ongelman muodostaa myös VC-rahastojen sijoitusten valuaatiot rahastojen taseissa. Pörssiin listattujen VC-rahastojen markkinahinnan suhde ulkopuolisen arvioitsijan määrittämien sijoitusten arvoon voi erota selvästi.

Esimerkiksi VNV Globalin osakkeen pörssihinta on n. 50 % alle yhtiön ilmoittaman tasearvon (joka perustuu edellä mainittujen ulkopuolisten arvioitsijoiden näkemykseen sijoitusten käyvästä arvosta).

Lähteet: TradingView, 3J analyysi

Down-roundit voivat hyödyttää yhtiötä, vaikka omistajia se kirpaisee

KPMG:n viimeisimpien tilastojen mukaan keskimäärin n. 20 % sijoituskierroksista tehdään alennuksella suhteessa edellisen kierroksen valuaatioihin (eli ns. ”down-roundit”). Pitchbookin viimeisimpien tilastojen mukaan down-roundien valuaatiot ovat keskimäärin 30-50% alle edellisen kierrosten sijoitusten.

Startup-yrityksissä voi olla cap-tablen kautta esteitä tai hidasteita tehdä uusia sijoituskierroksia alhaisemmilla valuaatioilla kuin edellisellä (eri osakesarjat, likviditeettipreferenssit ja antidilluutiolausekkeet).

Startup-yritysten omistajien on kuitenkin hyvä huomioida nykyisessä markkinatilanteessa, että vaikka mahdollinen valuaation lasku kirpaisee, se voi olla parempi ratkaisu yhtiön kannalta kuin sen viivästyttäminen tai sen tekemättä jättäminen.

Näin johto voi keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen ja siirtyä pois omistuksellisten kysymysten ja rahoitusasioiden pohdinnasta.

Lähteet: Pitchbook US VC Valuations Q1/2024, 3J analyysi

Startup-vaiheessa tarina on tärkeämpi kuin luvut

Startup-vaiheen yrityksissä uskottava tarina on kaikista tärkein asia sijoittajaa etsiessä tai exittiä pohdittaessa, sillä liiketoimintamallin toimivuutta ei voida todistaa numeroilla.

Startupin on tämän takia tärkeä valita johtoon ja tiimiin jäsenet, jotka pystyvät saamaan sijoittajat, yritysostajat ja muut sidosryhmät uskomaan yhtiön tulevaisuuteen lukujen puutteesta huolimatta.

Tämä on selvä ero myöhemmän vaiheen yritysten exittiä pohdittaessa, jossa kaupanteko keskittyy pääasiassa numeroihin ja niiden kautta valuaation todisteluun.

Tällöin myös sijoittajien, yritysostajien ja muiden sidosryhmien odotukset johdolle ovat erilaiset kuin start-upissa (näytöt ratkaisee onko johto uskottava).

Piilaakso innovoi ja kehittää uusia yrityksiä, kun Wallstreet rationalisoi kypsiä yrityksiä ja keskittyy lukuihin.

 

Lähteet: Damoradan, 3J Analyysi

Uutiskirjeen tilaus

Klikkaa tästä ja tilaa 3J:n kuukausittain julkaistava uutiskirje sähköpostiisi!