30.4.2024 Blogit ja vlogit

3J markkinakatsaus 4/24

Tervetuloa 3J:n uutiskirjeen pariin!

Tämän kuun katsauksen aiheet:

1) Ensimmäinen neljännes käyntiin kasvulukemissa

2) LVIS- ja talotekniikka kuumimmat sektorit

3) Pääomasijoittajilla ruma vuosi 2023

4) **UUTTTA!** Katso liitetaulukoista kaikki alkuvuoden toteutuneet yrityskaupat

Markkinakatsaus

Vuoden 2024 ensimmäinen vuosineljännes käyntiin kasvulukemissa

Tilastojemme mukaan vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen yrityskauppojen lukumäärä kasvoi 14 % edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna.

Tilastot vahvistavat vuoden 2023 lopussa antamaamme näkemystä, että vuosi 2024 tulisi olemaan parempi kuin vuosi 2023.

Vuoden 2023 lopun neljäs vuosineljännes oli todella vahva verrattuna aikaisempiin vuosiin, ja tämä trendi näyttää jatkuneen vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Vaikka ensimmäisen vuosineljännes näytti selvää kasvua edelliseen vuoteen verrattuna, oli yrityskauppojen lukumäärä edelleen alle pidemmän ajan keskiarvon (-5 %).

Taulukko 1: Suomen yrityskauppojen lukumäärä kvartaaleittain 2022-2023 / Orbis M&A-tietokanta, 3J analyysi

Kasvua laajalla rintamalla

Yrityskauppojen lukumäärän kasvun suhteessa edelliseen vuoteen selittää kasvu lähes kaikkien toimialojen yrityskaupoissa, ei yksittäiset ”kuumat” toimialat.

Laajalla rintamalla toteutunut kasvu indikoi, että yleisessä markkinatilanteessa on tapahtunut muutos parempaan.

Tilastollisesti suurinta kasvuprosenttia näyttää kiinteistöpalvelut-toimialakoodiin kohdistuvat kaupat (+150 %), jossa on mukana mm. turva-, siivous- ja isännöintipalveluita tarjoavien yritysten yrityskauppoja.

Korkea kasvuprosentti on kuitenkin harhaanjohtava, sillä toimialakoodin alle on kirjautunut myös auto- ja kalustovuokraamojen ja yhden sijoitusyhtiön kauppa.

Ilman näitä poikkeuksellisia kauppoja kiinteistöpalveluiden kaupat ovat keskimääräisellä tasollaan.

Taulukko 2: Suomen yrityskauppamarkkina toimialoittain

LVIS-asennus ja talotekniikka kuumimmat sektorit tällä hetkellä

Pidemmän aikavälin keskiarvojen tarkastelussa rakentamisen, korjausrakentamisen ja talotekniikan asennus ovat selvästi korkeammalla tasolla kuin aikaisemmin.

Kasvun selittää talotekniikan asentajien, LVIS-asentajien, korjausrakentajien ja rakennusalan alihankkijoiden kaupat. Ostajina ovat useimmiten markkinoilla erittäin aktiivisesti toimivat sarjayhdistelijät kuten Instalco, Bravida, Balco Group, Cervi Talotekniikka, QMG ja Remount.

Silmiinpistävästi, vähänkään isompien omia hankkeita tekevien rakennusliikkeiden kauppoja ei ole tehty moneen vuoteen. Mikäli tilastomme pitävät paikkansa, viimeisin isompi kauppa olisi YIT:n ja Lemminkäisen yhdistäminen vuonna 2017.

Pidämme tätä jossain määrin yllättävänä, sillä sektorilla on useita keskisuuria toimijoita, joilla on vahvat taseet, kannattavat liiketoiminnat, hyvät markkina-asemat maakunnissa ja hyvät (usein perheyhtiötaustaiset) kurinalaiset johdot.

Riskeistä, joista ostettavien rakennusliikkeiden projektiriskit ovat yksi tärkeimmistä, huolimatta yrityskauppa voisi luoda kasvumahdollisuuksia, skaalaetuja ja hajautushyötyjä.

Isommassa kuvassa, vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä

1) valmistusteollisuuden kaupat säilyivät aikaisempien vuosien tapaan yhtenä aktiivisimmista sektoreista,

2) aikaisemmin kuuma IT-ala on laskussa,

3) sosiaali-ja terveydenhuoltoala on romahtanut lähelle nollaa alan konsolidaation ollessa suurelta osin päätöksessään, ja

4) pääomasijoittajien aktiviteetti on historiallisen alhaisella tasolla (ks. kohta ”Pääomasijoittajilla historiallisen huono vuosi”).

PK-sektorin yrityskaupat kääntyneet kasvuun, isommat kaupat vielä laskussa

Ensimmäisen vuosineljänneksen luvuista nähdään, että suurten yritysten yrityskauppojen lukumäärä oli n. 18 % alle edellisen vuoden, mutta pk-sektorin yrityskauppojen lukumäärä oli n. 18 % yli edellisen vuoden.

Viime kuun katsauksessa totesimme, että helmikuun trendi oli toiseen suuntaan. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida, että teimme viime kuun katsauksen kuun alkupuolella, jolloin jälkikäteen tarkasteltuna tilastoista puuttui selvästi yli puolet toteutuneista kaupoista.

Tilastojen tarkentumisen takia julkaisemmekin tulevat katsaukset lähempänä loppukuuta, jotta mahdollisimman suuri osa kaupoista olisi tilastoitu julkaisuhetkellä.

Taulukko 3: Suomen yrityskauppojen lukumäärä kokoluokittain kvartaalitasolla 2022-2023

Pääomasijoittajilla historiallisen huono vuosi

Pääomasijoittajayhdistys julkaisi taannoin uudet tilastot Suomalaisten Buyout- ja Growth-pääomasijoittajien aktiviteetista. Vuosi 2023 näyttää olleen pääomasijoittajille historiallisen huono kautta linjan.

Varainkeruu vuonna 2023 oli n. 260 MEUR, eli selvästi vähemmän kuin historiassa keskimäärin. Uusia rahastoja ei ole saatu kerättyä, kun instituutioiden allokaatiot suosii korkeamman koron ympäristössä korkotuotteita ja koska vaihtoehtoisten sijoitusten pääomanpalautukset ovat olleet heikon exit-aktiviteetin takia pettymys.

Kuva 1: Pääomasijoittajien varainkeruu ja sijoitukset

Luultavasti suurilta osin heikon varainkeruuaktiviteetin ansiosta pääomasijoittajat tekivät vuonna 2023 ennätysvähän uusia sijoituksia (54 kpl). Lisäksi pääomasijoitusrahastot myivät vuonna 2023 vain 14 yritystä, mikä on n. puolet vähemmän kuin historiassa keskimäärin.

Osasyy pääomasijoittajien exit-transaktioiden vähyydelle on ostajien ja myyjien näkemyserot kohteiden arvostustasoista.

Pääomasijoittajat keräsivät ns. ”hyvinä vuosina” paljon uusia varoja, jotka on sijoitettu korkeiden arvostustasojen aikaan. Nyt arvostustasot ovat laskeneet, jolloin pääomasijoittajat viivästyttävät myyntejään niin pitkään kuin mahdollista.

3J on ollut viime aikoina useissa projekteissa ostajan neuvonantajana pääomasijoittajataustaisten yritysten tarjouskilpailutuksissa, jossa tarjotut hinnat ovat olleet niin matalat, että pääomasijoittajat ovat päättäneet keskeyttää koko myyntiprojektin.

Positiivisena merkkinä pääomasijoittajat näkevät viimeisen barometrin perusteella valoa tunnelin päässä.

Kuva 2: Pääomasijoittajien sijoitukset ja exitit

LIITE: Kaikki maaliskuun kaupat listattuna:

Taulukko 4: Yrityskaupat kohteittain maaliskuussa 2024 / Lähde: Orbis M&A-tietokanta, 3J analyysi

Uutiskirjeen tilaus

Klikkaa tästä ja tilaa 3J:n kuukausittain julkaistava uutiskirje sähköpostiisi!