31.1.2024 Blogit ja vlogit

3J markkinakatsaus 1/24: Vuosi päättyy kasvulukemiin

Tervetuloa 3J.n uutiskirjeen pariin!

Tammikuun katsauksen aiheet:

1) Tilastokatsaus: Vuosi 2023 päättyy kasvulukemiin pk-sektorin vetämänä

2) Miksi valmistusteollisuuden yhtiöt myydään ulkomaille?

3) Vuoden 2023 top diilit!

Markkinakatsaus: Vuosi 2023 päättyy kasvulukemiin

Heikon ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen toinen vuosipuolisko todella vahva

Vuoden 2023 kolmannesta vuosineljänneksestä lähtien nähty Suomen yrityskauppamarkkinan käänne jatkui vahvana neljännellä vuosineljänneksellä.

Vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen tilastot indikoivat, että yrityskauppojen lukumäärä oli 45 % korkeammalla kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Korkeita kasvulukuja edelliseen vuoteen verrattuna selittävät pääosin heikot vertailuluvut.

Kuitenkin yrityskauppamarkkinan selvästä tervehtymisestä kertoo se, että neljännen vuosineljänneksen yrityskauppamäärät olivat jo toisen neljänneksen peräkkäin korkeammalla kuin keskimäärin vastaavaan aikaan vuosina 2018-2022.

Kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen hyvän aktiviteetin ansiosta koko vuoden 2023 yrityskauppojen lukumäärä oli n. 5 % korkeammalle kuin vuonna 2022.

Markkinoiden vahva kasvu loppuvuonna on jokseenkin yllättävää, sillä pääomasijoittajat ovat loistaneet poissaolollaan markkinoilta, kun nykyisistä kohteista ei ole päästy irti riittävillä arvostustasoilla eikä uusia rahastoja ole saatu kerättyä*.

Kun pörssit panikoivat ja rahoitusmiehet katoavat markkinoilta, Suomalainen yrittäjä pitää talouden käynnissä.

Taulukko 1: Suomen yrityskauppojen lukumäärä kvartaaleittain 2022-2023 / Orbis M&A-tietokanta, 3J analyysi

Pk-sektorin yrityskaupat selittävät käänteen

Yrityskauppamarkkinan kasvun selittää pk-sektorin yrityskaupat.

Alle 50 MEUR liikevaihdon yritysten yrityskauppamäärät kasvoivat 8 % edelliseen vuoteen verrattuna, kun yli 50 MEUR liikevaihdon yritysten yrityskauppamäärät olivat n. 20 % alle edellisen vuoden tason vahvasta toisesta vuosipuoliskosta huolimatta.

Taulukko 2: Suomen yrityskauppojen lukumäärä kokoluokittain kvartaalitasolla 2022-2023

Miksi valmistusteollisuuden yritykset myydään ulkomaille?

Eniten julkisuudessa puhutaan aina ”kuumista” toimialoista kuten IT, teknologia, terveyspalvelut.

Yrityskauppamäärillä eniten yrityskauppaa käydään kuitenkin vuodesta toiseen Suomen talouden selkärangassa eli valmistusteollisuudessa. Niin myös vuonna 2023.

Valmistusteollisuudessa yrityksiä ostetaan laajalla rintamalla.

Vuonna 2023 ostettiin esimerkiksi lääkelaitteita- ja instrumentteja, sähkölaitteita, suodattimia, akkuja, koneisiin liittyviä laitteistoja, ruokaa, biokaasua, mittausvälineitä ja automaattiovia valmistavia yrityksiä.

Taulukko 3: Suomen yrityskauppojen lukumäärä toimialoittain

Lähes 40 % Suomen valmistusteollisuuden yrityksistä myydään ulkomaalaisille ostajille, mikä on ymmärrettävää, mutta kotimaisen omistajuuden kannalta valitettavaa.

Taulukko 4: Valmistusteollisuuden yrityskaupat ostajamaittain 2023

Ulkomaalaista ostajaa puoltaa usein ostajan valmiit kansainväliset myyntiverkostot ja viennin osaaminen, mihin kotimaisten ostajien on usein vaikea vastata.

Huomiolle pantavaa on, että tämä usein unohdettu sektori ei tunnu olevan esimerkiksi pääomasijoittajien suosiossa, jotka 3J:n tuntuman perusteella keskittyvät enemmän palveluyrityksiin.

Yksi selitys on, että valmistusteollisuudessa avaintekijöitä menestykselle on yleensä insinööriosaaminen, tuotannon optimointi viimeisten tehojen saamiseksi, tuotekehitys, kaupallistaminen ja vientimarkkinoille laajentuminen, ei niinkään pääomasijoittajien tyypillinen yrityskauppa- ja rahoitusosaaminen.

Suurimmat diilit löytyvät pörssistä

Vuoden 2023 suurimman diilin palkinto menee tilastojemme mukaan Uponorin ulosostolle pörssistä yli 2 miljardin euron valuaatiolla. Toiseksi suurin diili oli Svenska Handelsbankenin Suomen liiketoimintojen myynti 1,3 miljardilla eurolla ja kolmanneksi suurin Caverionin ulososto pörssistä 1,2 miljardilla eurolla.

Taulukko 5: Suomen yrityskauppamarkkinan suurimmat diilit 2023

Myös muut top-diilit olivat suurilta osin pörssiyhtiöiden tekemiä järjestelyjä, kuten Musti Group, Rovio, Kemiran öljy- ja kaasuliiketoimintojen myynti, Nokian tiettyjen liiketoimintojen myynti ja Nordic Lights.

Yrityskauppamarkkinan pyhä kolminaisuus oikeassa asennossa

Arviomme mukaan seuraavan vuoden yrityskauppamarkkina tulee jatkamaan kasvussa, osin heikoista alkuvuoden vertailuluvuista johtuen, mutta pääosin koska yrityskauppamarkkinan ennakoivien indikaattorien ”pyhästä kolminaisuudesta” (pörssi, korot, yritysten luottamus) kaksi kolmesta osoittaa jo positiiviseen suuntaan.

Pörssit lähtivät voimakkaaseen nousuun ja korot laskuun vuoden 2023 lopussa. Nämä ovat nähdäksemme parhaat ennakoivat indikaattorit yritysten luottamukselle, joka on taas yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka määrittää tekevätkö yritykset isoja investointeja kuten yrityskauppoja vai eivät.

*Odotammekin mielenkiinnolla milloin ensimmäiset Suomalaiset pääomasijoitusrahastopalveluita tarjoavat yritykset siirtyvät private credit -puolelle, mikä on ainoita vaihtoehtoisia sijoitusluokkia, jotka kasvavat tällä hetkellä (uusien kiinteistö-, vc- ja osakepuolen vaihtoehtorahastojen keräys on tietojemme mukaan tällä hetkellä täysin jäässä).

LIITTEET:

Kuva 1: OMX25 kehitys / Lähde: Tradingview
Kuva 2: Saksa 10 year bond yield / Lähde: Tradingview
Kuva 3: Yritysten luottamusindeksi (BCI) / Lähde: OECD

Uutiskirjeen tilaus

Klikkaa tästä ja tilaa 3J:n kuukausittain julkaistava uutiskirje sähköpostiisi!